14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นครเชียงรายต้อนรับนักท่องเที่ยว

1 min read

***เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายธเนศ โกมลธง ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมบุญ หิรัญยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม” Big Cleaning day นครเชียงราย “เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวอีกครั้งเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายซึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงราย

***โดยกำหนดการจัดกิจกรรม” Big Cleaning day นครเชียงราย ดังนี้ :

วันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ย. ถนนบรรพปราการ (สี่แยกโรงเรียนศรีเกิด-สี่แยกสะพานดำ)

วันพุธที่ 9 พ.ย. ถนนธนาลัย (สี่แยกหนองสี่แจ่ง-สี่แยกประตูเชียงใหม่)

วันพุธที่ 16 พ.ย. ถนนอุตรกิจ (ห้าแยกพ่อขุน – สามแยกคอนโดเทล)

วันพุธที่ 23 พ.ย. ถนนสิงหไคล ( สามแยกรพ.โอเวอร์บรุ๊ค – ห้าแยกพ่อขุน)

วันพุธที่ 30 พ.ย. ถนนรัตนาเขต – ถนนพหลโยธิน (แยกโรงพัก- สี่แยกหมอพีระ) อีกทั้งจะมีการร่วมจิตอาสา 65 ชุมชน ร่วม Big Cleaning Day นครเชียงราย บริเวณสวนสาธารณะนครเชียงราย

Loading