20 พฤษภาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายจัดประกวดนางนพมาศลอยกระทงปี 2565

1 min read

***เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายจัดการประกวดเทพีนพมาศ ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากนางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิติมาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย รศ.ดร.วิรุณสิริ ใจมา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ผศ.ดร. ประภาพรรณ ไชยยานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย คุณกัลยารัตน์ ธิโนชัย ผู้จัดการ BB Clinic คุณพร้อมพร จินดาวงศ์เนตรหาญ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจ.เชียงราย เชียงราย คุณวิสิษฎิ์ อริยะ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การเซ็นทรัลพลาซาเชียงรายคุณธงชัย พรมสวนา ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงราย คุณศรัณพัฒน์ บอสโปรเกรช กรุ๊ป ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ถือลิขสิทธิ์มิสแกรนด์เชียงราย และคุณนวพรรณ สังเวียนวงศ์ CEO บริษัท LoveTravel จำกัด เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดเทพีนพมาศ ณ ลานรำวงย้อนยุค ถนนคนเดินเชียงราย

***#ผลการประกวดเทพีนพมาศในงานป๋าเวณียี่เป็งนครเชียงรายประจำปี2565

รางวัลชนะเลิศ หมายเลข 17 น.ส.ศุณิษรา อินต๊ะมารค

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : หมายเลข 4 นางสาวชาร์แนล ปัญญาวร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 :นางสาวพิมพิกา ศรีวิชัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 : หมายเลข 15 นางสาวจิรติกานต์ กาติ๊บ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 : หมายเลขหมายเลข 7 นางสาวจิณ์ณณัช สิศแจ่ม

ขวัญใจสื่อมวลชน : หมายเลข 17 น.ส.ศุณิษรา อินต๊ะมารค

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories