1 กุมภาพันธ์ 2023

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายเทิดทูนพระคุณพ่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “พ่อดีเด่น” ประจำปี2565

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยนางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงรายได้จัด “โครงการวันพ่อแห่งชาติ (เทศบาลนครเชียงรายเทิดทูนพระคุณพ่อ ประจำปี 2565 “ เพื่อให้พสกนิกรในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและลำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและยกย่องบทบาทของพ่อดีเด่นที่เป็นตัวอย่างที่ดี ที่มีต่อครอบครัวและสังคมหร้อมกับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น เทศบาลนครเชียงราย ณ ศูนย์ประชุมนครเซียงราย อาคารเจียงแสน

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากชุมชน องค์กรเครือข่ายต่างๆที่ทำคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2565 ทั้งหมด 73 ท่าน ทางเทศบาลนครเชียงรายขอร่วมแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 750 ครั้ง