15 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

Young Designer อาชีวะเชียงรายเลือกผ้าชาติพันธุ์ชุมชนต้นแบบ เตรียมประกวดสุดยอดนักออกแบบผ้าไทยลายชนเผ้าประยุกต์ ประชันบนเวทีแคทวอล์ค  “Chiangrai Fashion To the World” จัด “Fashion on the Road” ยาว 1 กม. ครั้งแรกที่หน้าด่านแม่สาย  

1 min read

***เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ 22 มิ.ย.2566 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ (สสทน.) จังหวัดเชียงราย ผู้ประสานงานการจัดงาน Chiangrai Fashion To the World พร้อมด้วย นายปรีชา ปวงคำ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขัน Young Desiner เงินรางวัลรวม 400,000 บาท โดยนำผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมานำเสนอลายผ้าทอพื้นเมืองชาติพันธุ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้เลือกซื้อในการนำไปออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาแผนกแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย  

***โดยวิสาหกิจชุมชนผ้าทอที่นำผลงานมาแสดง ได้แก่ ผ้าชนเผ่าอิ้วเมี่ยน อ. เชียงแสน โดยนายพีระพัฒน์ กิตติวรศรีสกุล ผู้ใหญ่บ้าน ท่องเที่ยวชุมชนอิ้วเมี่ยน บ้านห้วยกว้าน ผ้าชนเผ่าม้ง  อ.เวียงแก่น โดยคุณบุญชู  ตัวแทนหมู่บ้านห้วยหาญ ผ้าชนเผ่าอาข่า บ้านแม่ไร่ อ.แม่จัน โดยนายไพศาล พรมมาลี  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ ผ้ากะเหรี่ยง ปะกากะญอ โดยสุพล ผู้ใหญ่บ้านบ้านยางคำนุ กะเหรี่ยงรวมมิตร  ผ้าปักมือ บ้านโป่ง อ.แม่สรวย และผ้าทอไทลื้อ อ.เชียงของ

***นอกจากนี้ยังมีผู้นำชุมชนผ้าทอชาติพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้นำเครือข่ายผ้าชาติพันธ์  นายกเทศบาล ผ้าอาข่า ต.แม่ไร่   ผู้ใหญ่บ้านห้วยกว๊าน ผ้าอิ้วเมี่ยนเชียงแสน ตัวแทนบ้านกะเหรี่ยงคำยางนุ ผ้าม้ง บ้านห้วยหาญเวียงแก่น ไทลื้อศรีดอนชัย  หาดบ้าย ซึ่งเป็นเครือข่ายพัฒนาชุมชน มานำเสนอผ้าด้วย

นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์
นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ (สสทน.) จังหวัดเชียงราย
ผู้ประสานงานการจัดงาน Chiangrai Fashion To the World

***นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ (สสทน.) จังหวัดเชียงราย ผู้ประสานงานการจัดงาน Chiangrai Fashion To the World กล่าวว่า งาน Chiangrai Fashion To the World เป็นงานที่จัดขึ้นจากความร่วมมือของภาคเอกชนคือสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเครือข่ายสมาคมและชมรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ภาคราชการโดยจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาชุมชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา ภาคท้องถิ่นโดย เทศบาลตำบลแม่สาย วิสาหกิจชุมชนผ้าทอท้องถิ่น อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ อ.แม่จัน และภาคผู้ประกอบการในส่วนต่างๆของจังหวัดเชียงราย ในการส่งเสริมขับเคลื่อน ซอฟท์พาวเวอร์ด้านผ้าทอลายพื้นเมืองสู่แฟชั่นระดับโลกโดยผ้าท้องถิ่นเชียงรายและจากการออกแบบจากดีไซเนอร์คนเชียงราย โดยการประกวด Young Designer ที่มีผู้เข้าสมัครเป็นน้องนักศึกษาจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศจำนวนกว่า 200 คน ชิงรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท วัฒนกูลกรุ๊ป และห้องเสื้อ Yours Thailand

***ซึ่งแบบเสื้อผ้าที่เข้าประกวดจะได้แสดงบนแคทวอล์คในงาน Chiangrai Fashion To the World ในรูปแบบ Fashion on the Road บนนถนนจากหน้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 ไทย-เมียนมาร์ ความยาวประมาณ 600 เมตร – 1 กม. ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาระยะทางที่เหมาะสม ซึ่งงานจะจัดในระหว่างวันที่ 1-2 ก.ย.2566 ซึ่งภายในงานยังมีการจำหน่ายผ้าทอพื้นเมืองชาติพันธ์ชนเผ่าต่างๆ สินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ขอเชิญชวนผู้สนใจเสื้อผ้าท้องถิ่นจากต้นกำเนิด และนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมงาน


///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์     

Loading

More Stories