14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

นายกอบจ.เปิดป้ายที่ทำการสมาคมทหารผ่านศึกฯ เชียงราย

***เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2566 ที่สมาคมทหารผ่านศึกและทหารกองหนุนเชียงราย บ้านปางลาว ม.10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงค์ นายกอบจ.เชียงราย เป็นประธานเปิด ป้าย สมาคมทหารผ่านศึกและทหารกองหนุนจังหวัดเชียงราย มีกำนันศรีเนตร์ ธนาคำ นายกสมาคมทหารผ่านศึกฯเชียงราย กล่าวต้อนรับ จ.ส.ต.บุญส่ง ศรีจุมปา ประธานสมาพันธ์สมาคมทหารผ่านศึกภาคเหนือ กล่าวแสดงความยินดี มีสมาชิกจาก ต.เจริญเมือง อ.พาน ต.หงาว ต.ตับเต่า ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง ต.สันทราย ต.ป่าอ้อดอนชัย ต.บ้านดู่ อ เมือง และ ต.ดงมะดะ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย และสมาชิกในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

***สมาคมทหารผ่านศึกและกองหนุนเชียงราย ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายทะเบียนจังหวัดเชียงรายอนุญาตจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 มีคณะกรรมการและสมาชิกมาจากพลเรือน ตำรวจ ทหาร และครอบครัวทหารผ่านศึกทุกชั้นบัตร จำนวน 759 คน โดยครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา และมีการก่อตั้งเครือข่ายสมาคมฯ เพื่อการสร้างสายการประสานงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการด้านดูแลอดีตทหารผ่านศึกทุกสมรภูมิและครอบครัวให้ครอบคลุมและทั่วถึงในทุกพื้นที่

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading