14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ส.สาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประชุมวิชาการทั่วประเทศที่เชียงราย ก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพรูปแบบใหม่ระดับอำเภอ

1 min read

 ***เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2566 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายประพันธ์ ใยบุญมี ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจากทั่วประเทศ สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เลือกจังหวัดเชียงราย ในการจัดโครงการประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี256๖ “ก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพ ภายใต้รูปแบบใหม่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ” ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 โดยมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผวจ.เชียงราย พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารสุขจังหวัดเชียงราย ผอ.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลงานเด่น ผลงานวิชาการ งานวิจัย ต่างๆ ของสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ ที่ได้นำมาจัดแสดงภายในงานในครั้งนี้ด้วย

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ
รองผวจ.เชียงราย

***นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าว่า จังหวัดเชียงราย ได้มีแผนพัฒนาขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองแห่งสุขภาพ หรือ “Chiang Rai Wellness City” ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายมีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ การค้าชายแดน ศิลปวัฒนธรรม การคมนาคม และพื้นที่ด้านภูมิศาสตร์ของเชียงราย เมื่อการดำเนินการขยายวงกว้างออกไป ทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ซึ่งจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายมากขึ้น เพราะมีเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเป็นจุดขาย สิ่งสำคัญอีกประการคือเส้นทางคมนาคมหลายด้านกำลังมุ่งสู่ จังหวัดเชียงราย ไม่ว่าจะเป็นรถไฟสาย เด่นชัย – เชียงของ ในปี 2571 และยังมีถนนมอเตอร์เวย์คู่ขนานกับถนนอาร์สามเอเชื่อมเชียงราย – สปป.ลาว – จีน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568 ซึ่งจะทำให้การเดินทางจากไทย – จีน บนมอเตอร์เวย์นี้ใช้ระยะเวลาเพียงประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นการเตรียมการรองรับเพื่อเป็น Wellness City ของจังหวัดเชียงราย และอีกหนึ่งความพร้อมของจังหวัดเชียงรายคือ มหกรรมเปิดโลกศิลปะนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงราย 2023  โดยมีศิลปินร่วมแสดงผลงาน รวม 60 ท่าน ทั้งไทยและนานาชาติ ร่วมแสดงผลงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 ภายใต้แนวคิด “เปิดโลก open world” โดยกำหนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2566 ยาวข้ามปีไปถึงเดือนเมษายน 2567 ตลอด 5 เดือน ขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมเยือนจังหวัดอีกในโอกาสต่อไป

***ด้านนายประพันธ์ ใยบุญมี ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข สู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ให้มีคุณภาพภายใต้รูปแบบใหม่ในระดับอำเภอ ร่วมกำหนดรูปแบบการดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และ พร้อมทั้งการเชิดชูเกียรติบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตร์ 20 ปี พร้อมทั้งการเชิดชูเกียรติบุคคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลเสริมส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ที่มีผลงานวิชาการหรือผลงานดีเด่นทุกระดับ พร้อมมอบโล่รางวัลผลการประเมินคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ และการมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2566 ด้วย

ขอบคุณ ข่าว/ภาพ จาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading