15 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ปธ.สมาพันธ์ทหารผ่านศึก-นายกสมาคมทหารผ่านศึกเชียงราย ร่วมพิธีวันทหารผ่านศึกปี 2567 ที่ว่าการอ.แม่ลาว-ค่ายเม็งราย

***วันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี กำหนดให้เป็นวันทหารผ่านศึก เนื่องจากเป็นวันที่รัฐบาลได้จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานถาวร ทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกโดยตรง โดยมีการร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ในทุกปีได้มีการจัดงานเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารผ่านศึกทุกคน มีการจำหน่ายดอกป๊อบปี้เพื่อนำรายได้สมทบทุนเพื่อการดูแลทหารผ่านศึกและครอยครัว

***กิจกรรมวันทหารผ่านศึกของจังหวัดเชียงรายในวันที่ 3 ก.พ. 2567 จ.ส.ต.บุญส่ง ศรีจุมปา ประธานสมาพันธ์ สมาคมทหารผ่านศึก ภาคเหนือ ร่วมกิจกรรม วันทหารผ่านศึก ที่ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมี นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว เป็นประธาน ณ สนามหน้าที่ว่าการ อ.แม่ลาว มีการเดินสวนสนามของทหารผ่านศึกและกิจกรรมเชิดชูเกียรติ

***ส่วนที่ลานผู้กล้า มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมืองเชียงราย นายศรีเนตร์  ธนาคำ นายกสมาคมทหารผ่านศึกและทหารกองหนุนเชียงราย พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมวางพวงมาลา และพิธีสดุดีทหารกล้า

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories