14 เมษายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

รองนายก “อนุทิน” ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงราย มอบนโยบายสำคัญมหาดไทยให้ผู้ว่าฯ-หัวหน้าส่วนราชการ ปัญหาหมอกควัน-หนี้นอกระบบ-พกพาปืน-น้ำประปาดื่มได้

1 min read
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

***เมื่อช่วงเย็นวันที่ 15 ก.พ.2567) ที่ร้านอาหารภูพันธ์ อำเภอเมืองเชียงราย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและการขับเคลื่อนติดตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้แก่ข้าราชการในจังหวัดเชียงราย โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ จันทวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์ รองนายกอบจ.เชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับและร่วมรับมอบนโยบาย

***นายอนุทินฯ กล่าวถึงว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญถึงปัญหาเรื่องหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เป็นอย่างมาก เนื่องจากปัญหาดังกล่าวฯ ส่งผลกระทบไปยังหลายจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพฯ ขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่ และหลายจังหวัดของภาคเหนือมีการบริหารจัดการได้ดี แต่จะทำอย่างไรที่จะทำให้วิธีการบริหารจัดการสามารถแก้ไขปัญหาในภาพรวมของประเทศได้ และกล่าวว่าอาจต้องให้จังหวัดทางภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ดำเนินการข้อสรุปต่างๆ เพื่อไปดำเนินการเป็นข้อปฏิบัติในภูมิภาคอื่นๆ และกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เข้มงวดไม่ให้ชาวบ้านเผาวัชพืช ซากผลผลิตทางการเกษตรซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาหลายด้านตามมา

***นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงการแก้หนี้นอกระบบ ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานเจ้าภาพที่ร่วมมือกับตำรวจ อัยการ และกระทรวงการคลัง ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ผ่านมาทุกจังหวัดดำเนินการได้เป็นอย่างดี ช่วยแก้ปัญหาให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนเรื่องการจัดระเบียบสังคม ได้เน้นย้ำขอให้เข้มงวดเรื่องอาวุธปืน วัตถุเทียมปืน อย่าให้มีการพกพาเข้าไปในสถานบันเทิงเด็ดขาด ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้เข้าใช้บริการ รวมถึงนักท่องเที่ยว และขอให้กวดขันบ่อนการพนันในพื้นที่ การปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ รวมทั้งการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน รัฐบาลและทรวงมหาดไทยจะมุ่งเน้นนโยบายน้ำประปาดื่มได้ให้กับประชาชนจากปัญหาภัยแล้งและราคาน้ำดื่มที่มีราคาแพงขึ้น หากทำให้ประชาชนเข้าถึงน้ำประปาสะอาดที่สามารถดื่มได้ฟรี ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading