15 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายมอบเกียรติบัตร อพปร.ดีเด่น วันอพปร.

***เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 เทศบาลนครเชียงรายจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อพปร. พร้อมมอบเกีรติบัตรให้แก่ อพปร.เทศบาลนครเชียงรายดีเด่น ในปีนี้เทศบาลนครเชียงราย มี อปพร.ทั้งหมดร่วมสองพันคน ซึ่งพี่น้อง อปพร.นครเชียงราย ก็ได้ทำงานด้วยความเสียสละอย่างเข้มแข็งเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นอุบัติภัยต่างๆ ตลอดจนการมีจิตสาธารณะ ส่งเสริมรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงให้บริการกับนักท่องเที่ยวทั้งในช่วงงานเชียงรายดอกไม้งาม และในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวของบ้านเราด้วยดีเสมอมา

***นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะผอ.ศูนย์อปพร.นครเชียงราย ขอขอบคุณพี่น้องครอบครัวอปพร.ทุกท่านที่ทำงานเพื่อพี่น้องชาวเชียงรายอย่างเข้มแข็งร่วมกันตลอดมา รวมทั้งภาคีเครือข่ายภาคเอกชนทุกภาคส่วน

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories