20 พฤษภาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายอบรมภาวะผู้นำงานบริการยุคใหม่ ใจเดียวกัน สร้างสรรค์ภาพลักษณ์และชื่อเสียงระดับมืออาชีพ

1 min read

***เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน โดยมีนางพรทิพย์ จันทร์ตระกลู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการแพทย์ ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ภาวะผู้นำงานบริการยุคใหม่ ใจเดียวกัน สร้างสรรค์ภาพลักษณ์และชื่อเสียงระดับมืออาชีพ” ภายใต้โครงการพัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการแพทย์ ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เพื่อให้บริการ แก่ประชาชนแบบองค์รวม ได้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม และการทำงานทำให้เกิดความสุขในการทำงาน ในระหว่าง วันที่ 30- 31 มีนาคม 2567 ณ The Imperial River House Resort Chiang Rai


///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories