14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

รพ.เชียงรายเปิดกองทุนซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดดิจิตอลเฉลิมพระเกียรติ ผู้ว่าฯเชียงรายบริจาคเงินเดือน 1.7 แสนนำร่อง สินธานี-ทวียนต์บริจาค 1 ล้าน

1 min read

***เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 พ.ค.2567 ที่ห้องประชุมเสม พริ้งพวงแก้ว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมืองเชียงราย เมตตาพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พร้อมพระครูขันติพลาธร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการแถลงข่าวการดำเนินงาน “กองทุนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลและอุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลน” เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผวจ.เชียงราย พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ น.พ.ฐานุตร์ ถมังรักษ์สัตว์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลอดเลือดสมอง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ นายสธน เหล่ารุ่งโรจน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงราย ร่วมแถลงข่าว มีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้บริหารบริษัทห้างร้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน ร่วมรับฟังการแถลงข่าว

***นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผวจ.เชียงราย กล่าวว่า การระดมทุนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล ในครั้งนี้ ทำเพื่อคนเชียงรายโดยคนเชียงราย อยากให้ทุกคนได้ร่วมกันสร้างระบบสังคม ระบบสาธารณสุข ให้ก้าวทันกับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ไม่ต้องการเงินจำนวนมากจากประชาชน แต่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่นเดียวกับบรรพบุรุษชาวเชียงราย ที่ร่วมกันระดมทุนสร้างโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์มาในอดีต นอกจากนี้ยังเป็นการลดช่องว่าง และทำให้ประชาชนมีโอกาสได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ดีเท่าเทียมกัน

***พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวว่า ตื้นตันใจที่ทางการจังหวัดเชียงรายและคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน ดูแลประชาชนในทุกมิติ จึงได้หาแนวทางร่วมกัน อันเป็นที่มาของการจัดผ้าป่ากองทุนจุดซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลและอุปกรณ์ที่คลาดแคลนให้กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ในครั้งนี้

***นายสธน เหล่ารุ่งโรจน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดเชียงรายจะช่วยประชาสัมพันธ์กระจายข่าวเรื่องนี้ไปยังผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการของบริษัทห้างร้านต่างๆ และพนักงานของบริษัทห้างร้านได้ร่วมกันบริจาคโดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวเลขว่าจะบริจาคเท่าไหร่มากหรือน้อย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงที่มาร่วมกันเพื่อให้โรงพยาบาลได้ใช้ประโยชน์ในการดูแลประชาชนให้มากที่สุด

***นพ.ฐานุตร์ ถมังรักษ์สัตว์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลอดเลือดสมอง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เฉลี่ย 600 ราย ต่อปี โรคนี้ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความพิการและมีอัตราการเสียชีวิตสูงหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลัน จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัย คือ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลมาช่วยในการรักษา

***พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และพระครูขันติพลาธร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ได้บอกบุญไปยังพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธา ประชาชนในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ากองทุนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลและอุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลน ถือเป็นโอกาสดีในวันวิสาขบูชาถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งทางเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายจะได้บอกบุญไปยังวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายได้ช่วยกันบริจาควัดละ 1,000 บาท เป็นการร่วมกันสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วย

***นอกจากนี้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผวจ.เชียงราย ได้บริจาคเงินเดือน 1 เดือนจำนวน 176,800 บาทเข้ากองทุนนำร่องให้ส่วนราชการและภาคเอกชนได้ร่วมกันบริจาคตามศรัทธา มีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผวจ.เชียงราย บริจาค 11,00 บาท  นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผวจ.เชียงราย บริจาค 10,000 บาท พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ บริจาคเงินเดือน 1 เดือน จำนวน 74,320 บาท บริษัท สินธานีกรุ๊ป บริจาค 1 ล้านบาท บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง บริจาค 1 ล้านบาท บจก.หาญเจริญเอ็นเตอร์ไพรซ บริจาค 1 ล้านบาท ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ บริจาค 1 ล้านบาท บจก.ลานนาไทยขนส่ง 500,000 บาท บจก.ซุปเปอร์ สตีล 100,000 บาท    

***สรุปยอดบริจาค ณ วันที่ 22 พ.ค.2567 มีจำนวน 9,196,128.67 บาท และในช่วงการแถลงข่าว มีภาคเอกชน ส่วนราชการ บริษัทห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคเพิ่มอีกจำนวน 5 ล้านบาท ทั้งนี้ได้กำหนดการถวายกองผ้าป่าในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย ชื่อบัญชี กองทุนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล เลขบัญชี 504-3-22483-5 ยอดทุกบาทที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading