14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

สมเด็จพระเทพฯพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 มูลนิธิชัยพัฒนา แก่เกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย

***เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 มิ.ย.2567) ที่หอประชุมเทศบาลตําบลห้วยซ้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ของมูลนิธิชัยพัฒนา แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี โดยมี นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอเชียงของ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ 3 ตำบล ร่วมให้การต้อนรับ

***สำหรับ ฤดูการผลิตที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ 29 หมู่บ้าน ของตําบลครึ่ง ตําบลห้วยซ้อ และตําบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประสบกับวิกฤติภัยแล้งจนทำให้มีพื้นที่ปลูกข้าวได้รับความเสียหายจำนวน 8,869 ไร่ ในวันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 จำนวน 133,035 กิโลกรัม แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ ที่ประสบความเดือดร้อนจำนวน 549 ราย โดยกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพราะเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ได้รับ ทำให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี นำไปเพาะปลูกไว้บริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้ในครัวเรือน อันจะเป็นการพื้นฟูคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สามารถก้าวเดินต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึง ด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลยิ่ง

***ทั้้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าว เพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ มูลนิธิชัยพัฒนาจึงมอบหมายให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย เป็นผู้ดำเนินงานผลิตพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีเกษตรกรในตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมในโครงการผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทาน

ขอบคุณ ข่าว/ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

Loading