14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

หอการค้าเชียงราย MOU นครไถหนานเชื่อมบินเหมาลำ ร่วมสายการบิน EVA AIR-CHAINA AIRLINE-AIR MACAU

1 min read

***เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2567 ห้องประชุมตอบแทนคุณแผ่นดิน สำนักงานท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย นายสมภพ ภาคสวรรค์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการต้อนรับ Mr. Victor SY Jien ที่ปรึกษานครไถหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ที่ได้นำนักท่องเที่ยวคณะแรกเดินทางมาโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำ สายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL7326 เพื่อท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงราย และให้การต้อนรับผู้บริหารสายการบิน EVA AIR, CHAINA AIRLINE และ AIR MACAU ในการเยี่ยมชมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) โดยมี นต.ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผอ.ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นผู้บรรยายภาพรวมความพร้อมในการรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และศักยภาพของ ทชร. เพื่อเป็นข้อมูลในการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงบินตรงมายังจังหวัดเชียงราย

นายสมภพ ภาคสวรรค์
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

***ในการนี้ นครไถหนาน โดย Mr. Victor SY Jien และหอการค้าจังหวัดเชียงราย โดย นายภาคภูมิ ผลพิสิษฐ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง นครไถหนาน กับหอการค้าจังหวัดเชียงราย เพื่อกระชับความสัมพันธ์รวมถึงการส่งเสริมความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือโดยผ่านการแลกเปลี่ยนในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว วัฒนธรรม วิชาการ การศึกษา กีฬา และการเกษตร เพื่อมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและความก้าวหน้าระหว่างกันต่อไปในอนาคต

***ทั้งนี้ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย  พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย พาณิชย์จังหวัดเชียงราย รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย นางแสงเดือน อ้องแสนคำ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) และคณะฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ต้อนรับด้วย

ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหบวงเชียงราย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading