14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

“จุลพันธ์-รมช.คลัง” ติดตามการพักชำระหนี้เกษตรกร ยืนยันเงินดิจิตอลมาแน่นอนไม่เกินปลายปี 2567 นี้ เตรียมออกหวยเกษียณถูกไม่ถูกค่าหวยเก็บเป็นเงินออม

1 min read

***เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2567)  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เดินทางมาติดตามโครงการพักหนี้เกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่อ.พานและอ.ป่าแดด พร้อมด้วย น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย นายยุวพล วัตถุ รอง ผจก.ธกส. และนายโกเมนทร์ โคตรศรีวงศ์ ผช.ผจก.ธกส. ได้พบปะเกษตรกรอำเภอพานที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย และพบปะเกษตรกรอำเภอป่าแดดที่หอประชุมอำเภอป่าแดด  จ.เชียงราย มีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน และนายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายออำเภอป่าแดด  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และเกษตรกรร่วมให้การต้อนรับและรับฟังนโยบายจำนวนรวมกว่า 1,500 คน

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย
นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย

***นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ตนเดินทางมาจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามโครงการฟื้นฟูศักยภาพเกษตรกรตามนโยบายพักหนี้เกษตรกร เป็นการพักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ทำให้เกษตรกรแข็งแรงขึ้น ไม่มีมูลหนี้เพิ่มมากขึ้น หากเกษตรกรสามารถชำระหนี้ได้ เงินเหล่านั้นจะไปตัดที่เงินต้นทำให้มูลหนี้ลดลง นอกจากนี้ ธกส.ยังมีโครงการในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เสริมความรู้ให้กับเกษตรกรในรูปแบบใหม่ๆ ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเข้าไปเสริม เทคนิคในการลดต้นทุนการผลิต และโครงการต่างๆที่จะเข้าไปเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกร  ซึ่งเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธกส.ที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ ต้องเป็นผู้มีวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 กำหนดชำระไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2570         

***การจัดงานครั้งนี้ เป็นโอกาสที่จะช่วยเหลือลูกค้าได้พักชำระหนี้ ตามนโยบายรัฐ ทำให้เกษตรกรมีเงินทุนในการฟื้นฟูการประกอบอาชีพ การจัดหาปัจจัยการผลิต หรือเพื่อการปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพ ให้เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการของตลาด รวมทั้งสนับสนุนให้ลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ได้พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้ และลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการประกอบอาชีพเสริม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

***นายจุลพันธ์กล่าวอีกว่า ด้านเงินดิจิทัลที่เป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้จะมีการดำเนินการแจกงวดแรกไม่เกินปลายปี 2567นี้ และโครงการหวยเกษียณที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มีมติเห็นชอบแนวทางในการส่งเสริมการออมทรัพย์ เพื่อรองรับการเกษียณอายุแก่ประชาชน สอดคล้องกับสถานการณ์ผู้สูงอายุ และโครงสร้างประชากรในประเทศ โดยใช้วิธีการดำเนินการ “โครงการสลากสะสมทรัพย์ เพื่อเงินออมยามเกษียณ” ที่เรียกว่า สลากเกษียณหรือหวยเกษียณ รางวัลที่ 1 หนึ่งล้านบาท ถูกหรือไม่ถูกค่าซื้อหวยเก็บสะสมเป็นเงินออม

***ในขั้นตอนต่อไป กอช. จะรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ให้กระทรวงคลังได้พิจารณา ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ต่อไป นายจุลพันธ์กล่าว

***จากนั้นนายจุลพันธ์พร้อมคณะได้ถ่ายภาพร่วมกับพี่น้องเกษตรกรก่อนเยี่ยมชมกิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ ฟื้นฟูอาชีพ และสร้างรายได้ ตามฐานเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มาตรฐานข้าว GAP โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย, ฐานเห็ดพารวย โดย ศูนย์การเรียนรู้เห็ด ครูเจี๊ยบพารวย, ฐานการแปรรูปข้าวและจักรสานสร้างอาชีพ โดยวิสาหกิจชุมชนหอมแผ่นดิน@ดอยงาม, ฐานความรู้ทางด้านการเงิน และ Digital โดย ธ.ก.ส. และฐานการสาธิตและฝึกปฏิบัติการเปลี่ยนยอดพืชพันธุ์ดี โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading