14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

มิตซูบิซิมอเตอร์สสนับสนุนเครื่องยนต์ ดีเซลรุ่นใหม่ล่าสุด-ระบบส่งกำลัง บันทึกความร่วมมือวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายสนับสนุนการเรียนการสอน

1 min read

***เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 มิ.ย.2567 ที่ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงรายคณะผู้บริหารบริษัท มิตซูบิซิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนายสาโรจน์ มะอาจเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานขาย บริการหลังการขาย และการพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) พร้อมด้วยนายสมเกียรติ์ นิมิตรุ่งทวี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูพันล้าน จำกัด ทพญ.สุจินดา นิมิตรุ่งทวี รองกรรมการผู้จัดการบริษัท มิตซูพันล้าน จำกัด ร่วมพิธีเปิดการให้การสนับสนุนเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ล่าสุด 4N16 และระบบส่งกำลังให้กับวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย โดยบริษัท มิตซูบิซิมอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แก่วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  มีนางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน มีผู้บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสถาบันสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงราย คณะครู อาจารย์ และสื่อมวลชน ร่วมพิธี ภายหลังพิธีเปิดมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท มิตซูมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายสาโรจน์ มะอาจเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานขาย บริการหลังการขาย และ การพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) และบริษัท มิตซูพันล้าน จำกัด โดยนายสมเกียรติ์ นิมิตรุ่งทวี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูพันล้าน จำกัด กับนางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

นายสาโรจน์ มะอาจเลิศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายงานขาย บริการหลังการขาย และการพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
นายสมเกียรติ์ นิมิตรุ่งทวี
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูพันล้าน จำกัด
นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล  (ซ้าย)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครู
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางปิยะพร พูลเพิ่ม (ขวา)
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

***นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย กล่าวว่า ตามที่บริษัท มิตซูบิซิมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนเครื่องยนต์ ดีเซลรุ่นใหม่ล่าสุด และระบบส่งกำลังรถยนต์ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริม และสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาให้มีสื่อเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังรถยนต์ให้กับวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาช่างยนต์ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ สามารถศึกษาใช้เป็นแนวทางในการนำไปประกอบอาชีพขยายผลต่อไป เพื่อปลูกฝังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถนำไปประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัด ความพร้อม และความสนใจ แล้วลงมือปฏิบัติให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดของงานที่จัดทำไว้ล่วงหน้าเป็นขั้นตอน พร้อมทั้งคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นโดยได้รับคำแนะนำจากผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งครู นักเรียน นักศึกษา และโรงเรียนในเครือข่ายจะสามารถใช้ประโยชน์สื่อจากการเรียนการสอนชุดนี้ตามแนวทางการพัฒนาองค์กรของวิทยาลัย และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพต่อไปได้อย่างถูกต้อง

ทพญ.สุจินดา นิมิตรุ่งทวี (กลาง)
รองกรรมการผู้จัดการบริษัท มิตซูพันล้าน จำกัด

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading