14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

“นงเยาว์ เนตรประสิทธิ์” ขึ้นนายกภาค สสทน.หญิงคนแรก เตรียมจัดใหญ่ “22 ปี สถาปนา สสทน. คาดคนร่วมกว่า 700 “ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์” ผู้ว่าการ ททท. รับประธานเปิดงาน

1 min read
นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์
นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ

***เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 14 มิ.ย.2567 ที่โรงแรมไชยนารายณ์ อ.เมืองเชียงราย นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายก สสทน. ภาคเหนือ ปีบริหาร 2567-2569 อย่างเป็นเอกฉันท์ ในการประชุมสามัญประจำปี 2567 สัญจร เมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 ที่จังหวัดกำแพงเพชร เป็นนายกภาคผู้หญิงคนแรกของ สสทน. พร้อมรับเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัญจรประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 2-3 ก.ค.2567 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน สถาปนา 22 ปี สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ (สสทน.) 17 จังหวัด โดยจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพ

***นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ กล่าวในที่ประชุมว่า การจัดประชุมสัญจร ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ที่จังหวัดเชียงรายรับเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จะตรงกับวันครบรอบ 22 ปี การสถาปนาสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ (สสทน.) ซึ่งจังหวัดเชียงรายต้องจัดงานให้ดีที่สุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา สมาคม ชมรม และกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในเครือข่าย สสทน.จังหวัดเชียงราย กว่า 10 องค์กร เช่น สมาคมโรงแรมเชียงราย สมาคมร้านอาหารเชียงราย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงราย สมาคมมัคคุเทศก์เชียงราย สมาคมแฟชั่นและผ้าพื้นเมืองเชียงราย สมาคมรถเช่าเชียงราย สมาคมรถแข่งเชียงราย  สมาคมเชฟเชียงราย ต้องผนึกกำลังร่วมแรงร่วมใจกันในการเตรียมการอย่างดี

***ข้อสรุปงานในเบื้องต้น กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2567 โดยจะมีการประชุมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวภาคเหนือของนายกสสทน.ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ สสทน.จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และ 1 สมาคมย่อย ได้แก่ สสทน.แม่แตง การเสวนาหัวข้อ “เชื่อมโยงเสน่ห์ท่องเที่ยวไทย มัดใจคนทั้งโลก-Uniting heart of global , connecting Thailand tourism for all” เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเอกชนในภูมิภาคและภาคราชการด้านการท่องเที่ยวเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวในเมืองต่างๆของไทยให้สามารถเข้าถึงและนำเสนอ สร้างผลทางการตลาดได้ในระดับสากล สนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนสู่สากล และการประชุม Table Top Sale ผู้ซื้อพบผู้ขาย ทังหมดจัดที่โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย ส่วนผู้ติดตามและผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ทางสสทน.เชียงรายได้จัดเส้นทางท่องเที่ยว 5 เส้นทางให้ผู้มาร่วมงานได้สัมผัสกับเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ เส้นทางที่ 1 เข้าหอศิลป์ บินหอสูง เส้นทางที่ 2พุทธ+ศิลป์ เส้นทางที่ 3 เล่าเรื่องเมืองเจียงฮาย เส้นทางที่ 4 ศรัทธา 3 อารามดัง เส้นทางที่ 5 เชียงรายคลาสสิค และการเลี้ยงต้อนรับที่ห้อง Grand Hall ห้องอาหารเอกโอชา พบกับศิลปินดัง มัม ลาโคนิค

***นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ กล่าวในที่ประชุมอีกว่า ตนได้เชิญ น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งทางผู้ว่าการ ททท.ได้ตอบรับแล้ว นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทั้ง 4 ท่าน ก็ได้ตอบรับร่วมพิธีเปิดด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังได้เชิญอดีตนายกสสทน.ภาคทุกท่านมาร่วมงานเฉลิมฉลองในครั้งนี้ด้วย และยังเชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งจากต่างประเทศทั้งเอเชียและยุโรปมาร่วมงานอีกด้วย คาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานในครั้งนี้กว่า 700 คน ซึ่งจะเป็นโอกาสดีต่อการท่องเที่ยวเชียงรายในอนาคตเป็นอย่างมาก

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading