7 ธันวาคม 2022

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

“สสช.” อบรมเยาวชนชาติพันธ์เข้าใจเมล็ดพันธ์ สืบทอดปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารปลอดภัยไร้เคมี

1 min read

***ระหว่างวันที่ 6-7 มิ.ย.2562 สมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธ์ (สสช.) จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนชาติพันธุ์กับการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ วันละ 400 กรัม ที่สวนเมษารีสอร์ทและศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นบ้านชาติพันธุ์ลีซูบ้านปางสา ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย มีนายธเนศ ธรรมตา ผอ.โรงเรียนบ้านปางสา ประธานกลุ่มการศึกษาตำบลป่าตึง เป็นประธานเปิดงาน นายสุพจน์ หลี่จา นายกสสช. เป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรม นายวิเชียร หอมนาน หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแม่จัน เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง การอนุรักษ์พื้นที่ป่าธรรมชาติ เพื่อสร้างแหล่งความมั่นคงทางอาหารตามธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล่าฟู่ ให้ความรู้เรื่อง การรับประทานผักและผลไม้วันละ 400 กรัมตามข้อแนะนำ และการเลือกซื้อและบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย และการฝึกภาคปฏิบัติบนพื้นที่เกษตรเรื่อง การวางแผนการผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชนเพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยในโรงเรียน การทำฝายชะลอน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น และการอนุรักษ์ชายฝั่งแม่น้ำ ลำห้วย เพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งอาหารตามธรรมชาติ และกิจกรรมการปลูกข้าวพื้นบ้าน ผักพื้นถิ่น เพื่อส่งเสริมความมั่นคง ทางอาหารในชุมชนชาติพันธุ์ มีเยาวชนชาติพันธ์เผ่าอาข่า ลีซู ลาหู่ จาก 6 โรงเรียนในพื้นที่ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน

***นายสุพจน์ กล่าวว่า โครงการค่ายเยาวชนนี้อยู่ภายใต้โครงการความมั่นคงทางอาหารชาติพันธ์ของเครือข่ายชาติพันธ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนชาติพันธ์เข้าใจถึงการใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมทางอาหารของชนเผ่า ได้แก่ การเก็บคัดเลือกเมล็ดพันธ์ การปลูก การเก็บรักษา และการขยายพันธ์พืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ อย่างปลอดภัย โดยใช้ศาสตร์พระราชาเป็นแบบแผนในการผลิตเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

***นอกจากนี้ตัวเยาวชนเองยังได้นำองค์ความรู้ที่ได้กลับไปสื่อสารต่อให้ครอบครัวได้ตระหนักถึงความมั่นคงทางอาหาร รู้จักพืชพันธุ์พื้นเมืองชาติพันธุ์มีอะไรบ้าง นำมาเป็นอาหารที่มีความปลอดภัย มีความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ที่ดีไว้ขยายพันธ์ต่อไป เป็นการสร้างแหล่งอาหารที่มีความมั่นคงจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน นายสุพจน์กล่าว

***วันที่ 5 เดือน 5 ของชาวลีซูทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 7 มิถุนายน เป็นวันปลูกพืชพันธุ์ หรือ “หงั่ว ฮา เต๋อ หวู่” หมายถึง “การส่งต่อเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก” ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารการเกษตร ชาวลีซอจะเตรียมพื้นที่การเกษตรด้วยการไถพรวนดินขึ้นแปลง เพื่อเตรียมลงเมล็ดพันธุ์เพาะปลูกข้าว พืชผลไม้ พืชประเภทหัวใต้ดิน พืชสวน พืชไร่ ก่อนทำพิธีหว่านเม็ด เพาะ ชำ จะมีการทำพิธี “อี๊เด่อมาลั๊ง” บูชาเจ้าที่เจ้าทางเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยปกป้องคุ้มครองดูแลพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ปลูกให้มีความเจริญเติบโตมีความสมบูรณ์ออดลูกออกดอกออกผลให้ได้เก็บเกี่ยวกินเป็นอย่างดี หลังจากนั้นเจ้าของที่และเพื่อนบ้านจะช่วยกันหว่านเมล็ดพืชลงบนนาข้าว หว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนพื้นที่เพาะปลูก ปักชำต้นกล้าไม้ รอวันปักดำและเก็บเกี่ยวพืชพันธ์ในอีก 3-6 เดือนข้างหน้า ซึ่งการปลูกข้าวนาไร่ของชาวลีซูจะผสมเมล็ดพันธ์พืชสวนครัวลงไปด้วย เช่น แตง ฟัก ถั่ว งา เพื่อให้ธัญพืชเหล่านี้ขึ้นในแปลงนาข้าวด้วย ทำให้มีพืชกินได้หลายอย่าง

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 191 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *