14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

“อ.ยักษ์” ชี้แนะใช้ประโยชน์พื้นที่ยึดคืนแปลง 146 ต.แม่ยาว วางนโยบาย 3 แนวทาง พัฒนาที่ดินเพื่อประโยชน์คืนสู่ชุมชน

1 min read

***เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 21 ก.พ.2562 ที่ห้องประชุม สำนักงานชลประทานเชียงราย อ.เมืองเชียงราย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือ “อาจารย์ยักษ์” รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดการประชุมการวางแผนบูรณาการที่ดิน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล แปลง No 146 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย มีนายภาษเดช หงส์ลดารมย์ รองผวจ.เชียงราย ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกว่า 60 คน

***นายภาษเดช กล่าวว่า ที่ดินแปลง No 146 อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 8 , 14 , 16 ของต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เนื้อที่ 509 ไร่ ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.) มีแผนดำเนินการพัฒนาในพื้นที่ที่ดินที่ถูกยึดคืน ตามคำสั่ง คสช. ที่ 36/2539 ลงวันที่ 5 ก.ค.2559 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมมิชอบด้วยกฎหมาย โดยอาศัยอำนาจมาตรา 44 ยึดคืนพื้นที่จำนวน 1 แปลง เพื่อพัฒนาปรับปรุงที่ดินให้มีความพร้อมตามความเหมาะสม พร้อมส่งมอบให้ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) นำไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน หรือกลุ่มบุคคล หรือ สถาบันเกษตรกรในรูปแบบของการใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่ให้เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะราย (รูปแบบสหกรณ์) ตามนโยบายของรัฐบาล สปก.เชียงรายจึงนำที่ดินที่ถูกยึดคืนมาพัฒนาตามนโยบายก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เกษตรกรที่มีความหลากหลายในการประกอบอาชีพต้องอยู่รวมกันในรูปแบบที่กำหนด ซึ่งหลายภาคส่วนต้องร่วมบูรณาการให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึง สร้างการรับรู้ ก่อนนำไปสู่การพัฒนา โดยชูจุดเด่น “ชุมชนกสิกรรม วิธีการเกษตรศิลป์”

***นายวิวัฒน์ กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีความโดเด่นด้าน ศิลปะและการท่องเที่ยว การพัฒนาที่ดินควรต้องมีบริบทที่เชื่อมโยงกับลักษณะเด่นของจังหวัดด้วย เพื่อให้เกิดการพัฒนาและได้ประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาองค์ประกอบในการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ 1) จำนวนสมาชิกในชุมชนที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ 2) มีแผนรองรับสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น พิจารณาบริหารพื้นที่ให้สามารถเลี้ยงคนในชุมชนได้ ประกอบกับปัจจัยที่ช่วยในการพัฒนาได้ เช่น การท่องเที่ยว 3) ใช้พื้นที่น้อยลง แต่ได้ผลผลิตเท่าเดิม จะทำให้มีรายได้เพิ่ม แม้ว่าตลาดโลกจะแปรปรวน แต่ผลผลิตจะยังคงที่ สร้างกิจกรรมเสริม เช่น การท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ แหล่งผลิตงานศิลปะ สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *