1 กรกฎาคม 2022

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

จัดทำบุญห่มผ้า “พระเปลี่ยนสี” วัดป่ารวกใต้หนึ่งเดียวในเชียงราย กลางวันสีขาวกลางคืนเป็นสีเขียวชมวังมัจฉาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

***ที่วัดป่ารวกใต้หรือ”วัดแดง” หมู่ 4 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย คหบดีผู้ใจบุญร่วมกับพุทธศาสนิกชนบ้านป่ารวกใต้นำโดย นายมนัส กันดอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4  และนางพรพนา ศิริวัฒนไพศาล ร่วมพิธีทำบุญห่มผ้าพระพุทธรัตนมงคลนุสรณ์หรือพระเปลี่ยนสี เป็นพระประธานองค์ใหญ่ หน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 4.5 เมตร เป็นพระเก่าแก่คู่วัดป่ารวกใต้มายาวนาน ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางแจ้งภายในวัด หลังกาลเวลาผ่านไปทำให้เกิดการเสื่อมโทรมลง พระครูสมสิทธิ สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดป่ารวกใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการบูรณปฏิสังขรณ์ และจัดพิธีห่มผ้า พิธีการประกอบด้วยพิธีบวงสรวงและพิธีทางพุทธศาสนา ก่อนพิธีการทำบุญห่มผ้าพระเปลี่ยนสี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวบ้านป่ารวกใต้และบ้านใกล้เคียงที่ให้เคารพศรัทธาในพระพุทธรัตนมงคลนุสรณ์  ซึ่งชาวบ้านต่างได้เคยพบเห็นความมหัศจรรย์ของพระพุทธรูปองค์นี้มาแล้วทั้งสิ้น โดยในตอนกลางวันองค์พระจะเป็นสีขาว แต่ตอนกลางคืนเมื่อต้องแสงจันทร์องค์พระจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวมรกต

***พระครูสมสิทธิ สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดป่ารวกใต้ เปิดเผยว่า วัดป่ารวก สร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 5 ตรงกับ พ.ศ. 2453 มีอายุกว่า 112 ปี  เดิมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลาว หมู่ 1 ต.แม่หนาด อ.พาน จ.เชียงราย ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้ย้ายมาอยู่ที่หมู่ 4 บ้านป่ารวก ต.ธารทอง อ.พาน เนื่องจากวัดเดิมมีพื้นที่คับแคบ ต่อมาใน พ.ศ.2506 ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯให้เป็นวัดในวิสุงคามสีมาจนถึงปัจจุบัน  มีญาติโยมพุทธศาสนิกชนมาปฏิบัติธรรมและทำบุญจำนวนมาก มีนายสมใจนึก เฮงตระกูล อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้อุปการะพระสงฆ์ของวัดแห่งนี้มาโดยตลอด

พระครูสมสิทธิ สุเมโธ
เจ้าอาวาสวัดป่ารวกใต้

***นายมนัส กันดอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 กล่าวว่า  วัดป่ารวกใต้ นอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้ว ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านอีกด้วย มีสระน้ำวังมัจฉาที่สามารถให้อาหารปลาบริเวณศาลากลางน้ำได้ ซึ่งได้รับการตกแต่งสวนที่สวยงาม สักการะบูชาท้าวเวสสุวรรณ ราหูอมจันทร์ พญานาคราช พ่อปู่ศรีมหาราช พระแก้วมรกตจำลองทรงเครื่องทองคำ และกราบไหว้ขอพรพระเปลี่ยนสี พระพุทธรัตนมงคลนุสรณ์ ได้ทุกวัน

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 2,553 ครั้ง