1 มิถุนายน 2023

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายร่วมสร้างฝันให้คนทุกวัยสู่ Start Up เชียงรายเมืองแห่งอนาคต

1 min read

***เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา เทศบาลนครเชียงราย นำโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยท่านวุฒิพันธ์ วิชัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมรับฟังการบรรยาย ภารกิจล่าฝันเชื่อมคนยุคเก่าและใหม่สร้างโอกาสร่วมกันและลงทุนในธุรกิจ Start up และ Platform Digital and Technology โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กร และบริษัทระดับโลก คุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุน ประธานกรรมการบริษัท บิทคัพ เวิลด์เทค จำกัด บรรยายหัวข้อเรื่อง “เส้นทางเดินมหาเศรษฐี สู่โลก Digital” สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้ารับฟังในการเริ่มต้นก้าวเข้าสู่วงการธุรกิจ Start Up, คุณกันตพัฒน์ เหลืองเจริญวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิรามิด โซลูชั่น จำกัด บรรยายในหัวข้อ “สร้างความมั่งคั่งให้เชียงราย สู่ Smart Community”, คุณกวิน พันธ์ประสิทธิเวช กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งสถาบัน Finn School of Business and Tourism และที่ปรึกษาบริษัท บิทคัพ เวิลด์เทค จำกัด และ ดร.ปริญญ์ ศุกรีเขต ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและผู้ร่วมก่อตั้งสถาบัน Finn School of Business and Tourism ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Block Chain และ Metaverse จากสภาวิจัยและพัฒนาบล็อกเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation สำหรับธุรกิจ จากสถาบัน Imperial College ประเทศอังกฤษ

***การสร้างเมืองสู่ Smart City เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ในการเตรียมความพร้อมรองรับอนาคตของการเปลี่ยนแปลงสู่โลกในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในทุกๆ ด้าน โดยการเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่เยาวชนและคนทุกกลุ่มวัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ตรงกับความต้องการในอนาคต ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้จังหวัดเชียงรายของเรา เป็นเมืองแห่งโอกาส สร้างอาชีพก้าวสู่โลกอนาคตอย่างมั่นคง

ขอมูลข่าว/ภาพ : kaokri.com

อ่านแล้ว 4,266 ครั้ง

More Stories