2 ตุลาคม 2022

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เชียงรายจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่

1 min read

***เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2565 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย และประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

***ภายในพิธีการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำส่วนราชการ พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงราย ถวายพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดกรวยกระทงดอกไม้ จุดเทียนมหามงคล และนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ให้ผู้เข้าร่วมพิธี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลต่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตามลำดับต่อกันไป

***ทั้งนี้ พสกนิกรจังหวัดเชียงรายต่างมีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก ทรงรักและเอื้ออาทรต่อราษฎร ทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศ ที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ยากของราษฎร และได้ทรงพระราชดำริโครงการต่างๆหลากหลายสาขา ครอบคลุมทั่วทุกด้าน ทั้งการส่งเสริมด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ให้ดำรงอยู่เป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกล้ำค่าของชาติสืบไป

ขอบคุณข่าว/ภาพ จาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

อ่านแล้ว 462 ครั้ง