7 ธันวาคม 2022

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายเปิดศูนย์บริการแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ

***เมื่อวันที่ 10 ก.ย.2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายเป็นประธาน พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รก.ผู้อำนวยการกองการแพทย์ งานเวชกรรมสังคม กองการแพทย์ ทำโครงการศูนย์บริการแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอายุ 35 ถึง 60 ปีในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงรายโดยมีการอบรมจากวิทยากรกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ณลานกิจกรรมมหาวิทยาลัยวัยที่สามเทศบาลนครเชียงราย

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 109 ครั้ง