7 ธันวาคม 2022

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบน้ำเพิ่มระดับอย่างเร่งด่วน

1 min read

***เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 ปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเข้าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีเหตุน้ำท่วมขังเป็นบริเวณหลายชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนวัดใหม่หน้าค่าย ชุมชนฮ่องลี่ ชุมชนหนองเหียง ที่ปริมาณน้ำฝนเอ่อล้นเข้าท่วมบ้าน เส้นทางสัญจรในชุมชน รวมทั้งดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบ

***อย่างไรก็ตาม นายกเทศมนตรีนครเชียงรายได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลออกตรวจระดับสถานีสะพานแต่ละจุดตลอด 24 ชั่วโมง

#งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายปกครองเทศบาลนครเชียงราย 053-711222,719119,713411 หรือ สายด่วน 199

อ่านแล้ว 97 ครั้ง