1 มีนาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

นักเรียน ท.6 คว้าเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงราย

***เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 นางสาวกุลวดี พนมโพธิวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงราย จากนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 1,884 ครั้ง