25 กันยายน 2023

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

สสจ.ปิดค่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย สร้างแนวคิดผู้นำผ่านกระบวนการ “รู้-เล่น เป็น-เปลี่ยน”สสจ.ปิดค่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย

1 min read

***เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 21 พ.ย.2565 ที่โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมืองเชียงราย นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชน ในพิธีปิดกิจกรรมค่ายแกนนำทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดเชียงราย (TO BE NUMBER ONE Training for LEADER ) รุ่นที่ 11 โดยมี นายอานุภาพ กิตติวารา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน นางสุวาภรณ์ จิตต์พลีซีพ ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชและผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมกิจกรรม

นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
นายอานุภาพ กิตติวารา
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย
นางสุวาภรณ์ จิตต์พลีซีพ
ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย

***โครงการ TO  BE  NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย (ศอ.ปส.จ.ชร.) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ค่ายแกนนำทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดเชียงราย (TO BE NUMBER ONE Training for LEADER) มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 11 ปี โดยดำเนินการปีละ 1 รุ่น ปัจจุบันดำเนินการมาเป็น รุ่นที่ 11 ซึ่งในปี 2565 ได้จัดกิจกรรมในระหว่าง วันที่ 19-21 พ.ย.2565 การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการ Training เพื่อสร้างความเป็นผู้นำ สร้างองค์ความรู้ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ รวมถึงการตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ผ่านการเล่น ” Play and Learn ” ผ่านกระบวนการ “รู้-เล่น เป็น-เปลี่ยน” โดย รู้ หมายถึง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน เล่น หมายถึง การสอนและฝึกผ่านกิจกรรมดารเล่น เป็น หมายถึง การมุ่งปรับพฤติกรรม ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เปลี่ยน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่ที่เหมาะสมกับโครงการ

***โดยทางโครงการฯ มีการเพิ่มจำนวนแกนนำเยาวชน ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี อีกทั้งยังมีการต่อยอดการเป็นแกนนำระดับจังหวัดให้แก่เยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ให้มีผลการดำเนินงานที่เข้มแข็ง และสามารถเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยงในปัจจุบัน ตามคำขวัญที่ว่า “เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด” ซึ่งมีการบูรณาการรูปแบบการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมของจังหวัด TO BE NUMBER ONE โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สนับสนุนด้านหลักสูตรการฝึกสอน ที่ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยากรแกนนำเยาวชน Seed Thailand เรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย แกนนำชุมชนศรีดอนชัย สถาบันสอนการเต้น TDC โรงเรียนบายฮาร์ทมิวสิค  คณะนาฎยการแสดงเชียงราย และทีมวิทยากรจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย โดยมีเยาวชนเข้ารับการอบรมจาก 20 โรงเรียน ใน 12 อำเภอของจังหวัดเชียงราย จำนวน 100 คน


/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 1,226 ครั้ง

More Stories