1 มีนาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

มาแล้ว … ผู้ว่าฯเชียงรายคนใหม่ “พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์” สักการะพญามังราย รองผู้ว่าฯนำหัวหน้าส่วนต้อนรับมาแล้ว … ผู้ว่าฯเชียงรายคนใหม่ “พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์”

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

***เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 4 ธ.ค.2565 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พญามังรายมหาราช ห้าแยกเชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผวจ.เชียงราย พร้อมด้วยนายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คนใหม่ เดินทางมาสักการะพญามังรายมหาราช กษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงราย พร้อมกับนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย คนใหม่ และผู้ติดตามจากจังหวัดกระบี่

***นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ อดีตผวจ.กระบี่ เกิดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2506 อายุ 59 ปี   จบการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประวัติการรับราชการ บรรจุรับราชการในตำแหน่ง ปลัดอำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ต่อจากนั้นรับตำแหน่งเป็น นายอำเภอคอนสาร จ.ชัยภูมิ นายอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่, นายอำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่, นายอำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ นายอำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี, ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง ผู้ตรวจราชการ กรมการปกครอง และปลัดจังหวัดเชียงใหม่

***ต่อมาปี 2558 เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเข้าเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง ปี 2564 ขึ้นเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จนวันที่15 พฤศจิกายน 2565 มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ก่อนเกษียณอายุราชการเพียง 1 ปี

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 1,566 ครั้ง