1 กุมภาพันธ์ 2023

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ท.นครเชียงรายเปิด “ตลาดเกษตรปลอดภัยนครเจียงฮาย” ทุกวันศุกร์

1 min read

***เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ดำเนินโครงการ นครเชียงราย ต้นแบบเมืองอาหารปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้บริโภคอาหารปลอดภัย และส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดเชียงรายหันมาทำการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีและการปนเปื้อน โดยเทศบาลนครเชียงรายได้เปิด “ตลาดนัดผักผลไม้ ปลอดภัยนครเชียงราย” ทุกวันศุกร์ เวลา 07.00 -15.00 น. ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย (รสพ.เก่า)

***ทั้งนี้ “ตลาดนัดผักผลไม้ ปลอดภัยนครเชียงราย” จำหน่ายสินค้าทางเกษตร พืชผักปลอดสารพิษ และผลไม้ตามฤดูกาล ซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึก พร้อมอาหารพื้นเมืองให้เลือกชิม ที่ศูนย์อาหารปลอดภัยนครเชียงราย (รสพ.เก่า)ติดตลาดศิริกรณ์ ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น.

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 407 ครั้ง