1 มีนาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายเตรียมจัดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมพื้นที่เมืองท่องเที่ยวนครเชียงราย

1 min read

***เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2565ด้วยเทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมพื้นที่เมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ ๑ (downtown) ทุกวันเสาร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมทางเทศบาลนครเชียงราย มีนโยบายส่งเสริมพื้นที่เมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กลุ่มเยาวชน ผู้สูงอายุและชุมชน ได้มีส่วนร่วมแสดงความสามารถ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทางด้านการแสดงดนตรีนาฎศิลป์, พ้อนรำ, การเต้น Cover Dance บนเวทีการแสดงและจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการการประกวดแข่งขันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องดาวทาวน์ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ ๑ (Downtown) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 556 ครั้ง