15 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

สภาสตรีฯมอบ 910 ทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลนเชียงราย ถวายพระราชกุศล 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง

***เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 26 ธ.ค.2565 ที่ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผวจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการ 910 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 และเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนจากครอบครัวกลุ่มเปราะบางและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน และลดภาระผู้ปกครองในภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบาก มีนักเรียนในภาคเหนือจากจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน เข้ารับทุนจำนวน 144 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นทุนการศึกษาจำนวนรวม 432,000 บาท ซึ่งทางสภาสตรีแห่งชาติฯ จะดำเนินการมอบทุนการศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศจนครบ 910 ทุนในโอกาสต่อไป

***ลำดับขั้นตอนพิธีการโดย  นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผวจ.เชียงราย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยธูปเทียนแพถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น.ส.สุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดกรวยถวายสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกล่าวถวายอาเศียรวาท บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผวจ.เชียงราย กล่าวต้อนรับคณะสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯและผู้เข้ารับทุน ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ภาคเหนือ กล่าวรายงาน น.ส.สุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบวีลแชร์จำนวน 10 คัน ให้แก่นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุน ร่วมกับคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คณะเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการสมาคมสตรีนักธุรกิจจังหวัดเชียงราย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์      

Loading

More Stories