14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566

1 min read

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ปี 2566

ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ลานสนามบินเก่า ฝูงบิน 416 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

*ชมพิธีไหว้สาพญามังรายมหาราชและพิธีเปิดงานยิ่งใหญ่ตระการตา

การออกร้านของหน่วยราชการ อำเภอ และท้องถิ่น

การออกร้านของเหล่ากาชาดเชียงราย

การแสดงบนเวที การประกวดร้องเพลง การประกวดธิดาดอย

งานมอเตอร์โชว์ และการออกร้านจากโรงงานและห้างร้านต่างๆ

*พบกับคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง

26 ม.ค.2566   คอนเสิร์ตรถแห่ เลิฟยูออนทัวร์

27 ม.ค.2566   เต้ย อภิวัฒน์

28 ม.ค.2566   แบร์ นัคเคิ้ล (BEAR KNUCKLE)

29 ม.ค.2566   DJ เจียเจีย MC มอส

30 ม.ค.2566   โจอี้ ภูวศิษฐ์

31 ม.ค.2566   เนสกาแฟ ศรีนคร

1 ก.พ.2566    โชค โชคมงคล

2 ก.พ.2566    ออแกนนิค ทีม

3 ก.พ.2566   นุ๊ก ป้ายปาย โอริโอ้ 

4 ก.พ.2561   วง เดอะเคส

5 ก.พ.2566   ยังกู (YOUNGGU)

Loading