18 มิถุนายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายเตรียมแผนงานภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการแสดงโขนพระราชทาน

***เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2566 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาลนครเชียงรายเป็นประธาน พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย การเตรียมภารกิจการอำนวยการ ในส่วนของเทศบาลนครเชียงรายได้รับมอบหมาย “การจัดแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566”

***ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้คณะโขนศาลาเฉลิมกรุงมาจัดแสดงโขน จังหวัดเชียงราย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่ทรงสร้างเมืองเชียงรายครบรอบ 761 ปี และในโอกาสการจัดกิจกรรม 50 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย “๕ ทศวรรษ ราชภัฎเชียงราย” ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดเชียงราย จะมีการจัดแสดงโขนพระราชทาน ในระหว่างวันที่ 14 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories