25 กุมภาพันธ์ 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ผลการประกวดภาพถ่ายย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงรายเมืองศิลปะ

1 min read

***เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2566 เทศบาลนครเชียงรายประกาศ

ผลการคัดเลือกการประกวดภาพถ่าย “ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงรายเมืองศิลปะ“

รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท/ โล่/เกียรติบัตร

คุณปฏิญา สิงห์โตเจริญไพศาล

รองอันดับหนึ่ง 10,000 บาท/โล่/เกียรติบัตร

คุณวรวิทย์ เพ็ญโพธิ์

รองอันดับสอง 7,000 บาท /โล่/เกียรติบัตร

คุณชนนิกานต์ พินิจสุวรรณ

ชมเชย 2 รางวัล 5,000 บาท/ เกียรติบัตร

1.คุณธิติพงศ์ ปุตตากลม

2.คุณวรวิช เทพดวงแก้ว

ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 5 รางวัล จะได้เข้ารับเงินรางวัล โล่ เกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม ในพิธีเปิดเทศกาลศิลปะร่วมสมัยเชียงราย ครั้งที่ 3 Chiang Rai Art festival 2023 : Art camp Art fest. ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) ขัวศิลปะแห่งใหม่

*ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

**คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย

“ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงรายเมืองศิลปะ”

1.ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ประธานกรรมการ

2.นายชลิต ชิตวิเชียรกุล

3.อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ

4.ผศ.ดร.เฉลิมชัย คำแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ห้องภาพฟองเสรี)

5.นายภูดิส กิติสถาพร ผู้แทนสื่อข่าวช่อง3 ประจำจังหวัดเชียงราย/ ผู้อำนวยการ เพจ และเว็บไซต์ ก้าวไกรนิวส์

อ่านแล้ว 2,376 ครั้ง

More Stories