14 เมษายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เชียงรายเตรียมจัดเทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบยั่งยืน ทุกหน่วยขานรับร่วมพัฒนาสู่สากลสร้างสรรค์สู่ UNESCO  

1 min read

***เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 มี.ค. 66 ที่โรงแรมวังคำ อ.เมืองเชียงราย นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผวจ.เชียงราย พร้อมด้วย นายกฤศ โพธสุธน รองนายก อบจ.เชียงราย นายวินัย โซนี่ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และ รศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Chiang Rai Sustainable Design Week 2023) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 มีนาคม 2566 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังแรก) และย่านสร้างสรรค์ได้แก่ ชุมชนสันป่าหนาด บ้านสิงหไคล ย่านธนาลัย ถนนพหลโยธินสายเก่า ย่านเจ็ดยอด ตลาดไนท์บาซาร์ ตลาดเทศบาล ตลาดศิริกร และถนนบรรพปราการ โดยจัดให้มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนมุมมองกระบวนการคิด และเทคนิคการผลิตที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นายวิสูตร บัวชุม ผอ.ททท.สนง.เชียงราย น.ส.นันทวรรณ กันคำประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการแถลงข่าว

***นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนเมืองเชียงรายสู่เมืองสร้างสรรค์เพื่อไปสู่ UNESCO ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และผู้ที่สนใจ ที่ต้องการพัฒนาแนวคิดและผลิตภัณฑ์ด้านความยั่งยืน ให้มีพื้นที่ในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ จำหน่ายสินค้า และทดลองตลาดผ่านกิจกรรม เพื่อสร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผล ในระดับชาติเชื่อมโยงระดับนานาชาติ ระหว่างเครือข่ายการออกแบบเพื่อความยั่งยืนให้มีศักยภาพในการปรับตัวสามารถสร้างโอกาสเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป

***งาน “เทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Chiang Rai Sustainable Design Week 2023) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20-26 มีนาคม 2566 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงรายกลังเก่า (หลังที่ 1) และในพื้นที่ย่านสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ ชุมชนสัมป่าหนาด บ้านสิงหไคล ย่านธนาลัย ถนนพหลโยธินสายเก่า ย่านเจ็ดยอด ตลาดไนท์บาซาร์ ตลาดเทศบาล ตลาดศิริกร และถนนบรรพปราการ โดยจัดให้มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนมุมมองกระบวนการคิด และเทคนิคการผลิตที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน

***นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติ การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง และประสบการณ์การออกแบบเพื่อความยั่งยืนจากนักคิด นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ กิจกรรม workshop การถ่ายทอดความรู้กระบวนการคิด หรือทักษะฝีมือช่างโดยการทดสอบทดลองและปฏิบัติจริงในหลากหลายหัวข้อซึ่งจัดกระจายตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วจังหวัดเชียงราย กิจกรรม Learning & Sharing เป็นกิจกรรม workshop ที่มีตลอดทั้ง 7 วัน กิจกรรมดีไซน์ Market การจัดสรรพื้นที่ให้กลายเป็นตลาด ที่รวบรวมร้านค้าไลฟ์สไตล์ของกลุ่มธุรกิจนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ศิลปิน ตลอดจนช่างฝีมือ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต และนักออกแบบได้ทดลองตลาด ทดลองสินค้ากับผู้ผลิตและนักออกแบบสร้างสรรค์ และกิจกรรม Music & Performance การแสดงดนตรี และการออกด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยบทเพลงหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นเทศกาลที่เหล่านักสร้างสรรค์การออกแบบการบริการจากหลากหลายสาขาอาชีพ นักออกแบบมืออาชีพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ช่างฝีมือ ศิลปิน ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ในเมืองเชียงรายได้มีพื้นที่ในการสนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ แบ่งปันความรู้ด้านการออกแบบเพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ และขยายช่องทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพต่อไป

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading