1 มีนาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เอกฉันท์ “วิโรจน์” นายกสมาคมโรงแรมเชียงรายสมัย 2 ชูนโยบายเพิ่มสมาชิกโรงแรมเล็กใหญ่จดทะเบียนถูกต้อง

1 min read
นายวิโรจน์ ชายา
นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย

***เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 มี.ค.2566 ที่โรงแรมแกรนด์วิสตา อ.เมืองเชียงราย นายวิโรจน์ ชายา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญ ประจำปี 2565 และเลือกตั้งนายกสมาคมฯและกรรมการชุดใหม่ สมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย มีสมาชิกจากโรงแรมต่างๆในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุม และผู้ร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ นายไกรสอน กลับทวี อดีตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นายกิตติ ทิศสกุล อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังซัดเชียงราย นาย นรินทร์โชติ เมืองใจหล้า นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงรายและผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม นายสมเจตน์ เขื่อนคำ ประธานชมรมเชฟจังหวัดเชียงราย

***โดยวาระการประชุมประกอบไปด้วย รายงานผลงานในรอบปีที่ผ่านมา รายงานสถานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา และการเลือกตั้งนายสมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย โดยการเสนอชื่อ หรือลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่ไม่มีผู้สมัครและเสนอชื่อเป็นอื่น ส่งผลให้นายวิโรจน์ ชายา ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมโรงแรมเชียงรายอีกสมัย วาระ 2 ปี (2566-2568)

***นายวิโรจน์ ชายา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย 2 สมัย กล่าวว่า ขอบคุณสมาชิกสมาคมโรงแรมเชียงรายทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจให้ตนดำรงตำแหน่งนายสมาคมโรงแรมเชียงรายอีกสมัยหนึ่ง ตนเองขอแสดงเจตนารมในการบริหารองค์กรให้ดีที่สุด และทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆเป็นอย่างดีทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายให้ขึ้นไปอยู่ในระดับ Top Ten และให้อยู่ในระดับ 1 ใน 3 ของประเทศ โดยที่นโยบายของหารบริหารสมาคม จะได้เพิ่มสมาชิกโรงแรมต่างๆในจังหวัดเชียงรายให้มากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างพลังในการขับเคลื่อธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน ในสัดส่วนคณะกรรมการก็จะจัดให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมกันทั้งโรงแรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จึงขอเชิญชวนโรงแรมในจังหวัดเชียงรายทุกระดับมาเป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรมเชียงราย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างสมาคมฯให้แข้มแข็งเพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายต่อไป     

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 855 ครั้ง