1 มิถุนายน 2023

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

‘กานา’ หารือสภาเกษตรเกษตรกรแห่งชาติ พัฒนาต่อยอดเกษตรกรเพาะปลูกยั่งยืน

1 min read

***เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2566 ที่ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดร.สิชา สิงห์สมบุญ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทย นำคณะทำงานจากสาธารณรัฐกานา โดยมี H.E. Mr. Addo Yaw Frimpong รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอาหารและเกษตรแห่งสาธารณรัฐกานา H.E. Mrs. Florence Buerki Akonor เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกานาประจำประเทศมาเลเซีย และคณะ เข้าพบนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) โดยมี นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้บริหารของ สกช.ร่วมให้การต้อนรับ

***ดร.สิชา สิงห์สมบุญ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทย กล่าวว่า วัตถุประสงค์การเข้าพบหารือครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้แก่ประเทศกาน่า อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกรชาวกานา เพื่อเป้าหมายในการเพาะปลูกที่ยั่งยืน และเสริมสร้างความสัมพันธไมตรีอันดีงามระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐกานาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพจาก : https://thaidaysnews.com

อ่านแล้ว 628 ครั้ง

More Stories