1 มิถุนายน 2023

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เปิดอลังการงานออกแบบสร้างสรรค์ “Chiang Rai Sustainable Design Week 2023” ดันเชียงรายเมืองออกแบบสู่สากล รับแนวทางสร้างสรรค์เมืองออกแบบ UNICEF

1 min read

***เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 20 มี.ค.2566) ที่ลานธรรมลานศิลป์ถิ่นพญามังราย (ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5)ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผวจ.เชียงราย พร้อมด้วยนางสุภาเพ็ญ ศิริมาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายสมหวัง บุญระยอง รองผวจ.เชียงราย นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผวจ.เชียงราย ร่วมเปิดงานเทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Chiang Rai Sustainable Design Week2023) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ และผู้ที่สนใจ ให้มีพื้นที่ในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ โดยมีนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน นายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข รองปลัดอบจ.เชียงราย กล่าวต้อนรับ

***นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Chiang Rai Sustainable Design Week2023) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ตลอดจน ผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และผู้ที่สนใจ เปิดโอกาสให้มีพื้นที่ในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ได้จำหน่ายและทดลองเปิดตลาด ในการก้าวสู่ระดับสากลโดยองค์กร UNICEF  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทั้งหมด 7 วัน ระหว่างวันที่ 20 – 26 มีนาคม 2566 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า และย่านสร้างสรรค์เมืองเชียงราย ได้แก่ ชุมชนสันป่าหนาด บ้านสิงหไคล ย่านธนาลัย ถนนพหลโยธินสายเก่า ย่านเจ็ดยอด ย่านไนท์บาร์ซา ย่านตลาดศิริกร ตลาดเทศบาล และบรรพปราการ ภายหลังพิธีเปิดเป็นการแสดงจากกลุ่มศิลปิน เดอะไทยส์ โดย พิชญ์ บุษเนียร และการเดินแบบแฟชั่นผ้าชาติพันธ์ “วิวัฒน์พัฒตราภรณ์ นครเชียงราย”

*** ซึ่งกิจกรรมภายในงานทั้ง 7 วัน มีทั้งหมด 6 กิจกรรมได้แก่  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Exhibition & Showcase นิทรรศการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนมุมมองกระบวนการคิดและเทคนิคการผลิตที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติ การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง และประสบการณ์การออกแบบจากนักคิด นักออกแบบและนักสร้างสรรค์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม workshop ถ่ายทอดความรู้กระบวนการคิด ทักษะฝีมือช่างโดยการปฏิบัติทดลองจริง ในหลากหลายหัวข้อกระจายทั่วในพื้นที่ต่างๆ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม Learning & Sharing กิจกรรม Workshop ที่มีตลอดทั้ง 7 วัน กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม Design Market การจัดสรรพื้นที่ให้กลายเป็นตลาดที่รวบรวมร้านค้าไลฟ์สไตล์ของกลุ่มธุรกิจนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ศิลปิน ตลอดจนช่างฝีมือ กิจกรรมที 6 กิจกรรม Music & Performance การแสดงดนตรี และการแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยบทเพลงหลากหลายรูปแบ

***นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า จังหวัดเชียงราย มีศิลปินระดับประเทศ มีนักออกแบบ นักคิดนักสร้างสรรค์ อยู่เป็นจำนวนมาก  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้นักออกแบบอาชีพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ช่างฝีมือ ศิลปิน ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ในเมืองเชียงราย ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน มีพื้นที่ในการสนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ แบ่งปันความรู้ด้านการออกแบบ  ซึ่งจะสามารถขยายช่องทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เติบโตอย่างเต็มรูปแบบ

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 609 ครั้ง

More Stories