1 มิถุนายน 2023

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

สื่ออาวุโสเชียงรายรวมตัวตั้งชมรมสร้างสวัสดิการดูแลกันเอง “วิชัย เชษฐบดี” รับประธานชมรมฯ พร้อมเดินหน้าช่วยสังคม

***เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 มี.ค.2566  นายวิชัย เชษฐบดี บก.อำนวยการ นสพ.เชียงรัฐ นายบุญส่ง ศรีจุมปา บก.บริหาร นสพ.ฟ้าหลวงเชียงราย นายคำ ไพศาลสิทธิการ นักจัดรายการวิทยุ รายการใต้ฟ้าล้านนา นายเจริญ อัญชลีสังกาศ ผู้สื่อข่าว นสพ.แนวหน้า จังหวัดเชียงราย นายหัสดินทร์ธร สองสมุทร บก.บริหารศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์ ร่วมกันแถลงการจัดตั้งชมรมสื่ออาวุโสเชียงราย เพื่อสร้างสวัสดิการให้แก่สื่อมวลชนอาวุโสที่เป็นสื่อมวลชนอาชีพ ในการดูแลกันเองในด้านสวัสดิการดำเนินชีวิตของสื่อมวลชนวิชาชีพผู้สูงอายุต่อการเจ็บป่วย ทุพลภาพ และเสียชีวิต จากเหตุสะท้อนใจที่เกิดขึ้นกับสื่อมวลชนอาวุโสในอดีตหลายคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย ทุพลภาพ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ และเสียชีวิตโดยขาดการดูแลเอาใจใส่จากสังคม ทั้งที่ได้ทำงานเพื่อสังคมอย่างดีมาโดยตลอด

***โดยมีข้อความแถลงการณ์ก่อตั้งชมรมสื่ออาวุโสว่า “กราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวเชียงราย หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และพี่น้องสื่อมวลชนวิชาชีพทุกสาขา ผม นายวิชัย เชษฐบดี บรรณาธิการอำนวยการ หนังสือพิมพ์เชียงรัฐ ในฐานะประธานชมรมสื่ออาวุโสเชียงราย ร่วมกับสื่ออาวุโสวิชาชีพ ได้แก่ นายบุญส่ง ศรีจุมปา บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ฟ้าหลวงเชียงราย นายเจริญ อัญชลีสังกาศ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้า เชียงราย นายคำ ไพศาลสิทธิการ นักจัดรายการวิทยุ รายการใต้ฟ้าล้านนา นายกิตติธัช สุเรียมมา บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์อาณาจักรพายัพ และนายหัสดินทร์ธร สองสมุทร บรรณาธิการบริหาร ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

***มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการก่อตั้งชมรมสื่ออาวุโสเชียงราย ขึ้น เพื่อดูแลกันเองและสร้างสวัสดิการให้แก่สื่อมวลชนวิชาชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป ในด้านสวัสดิภาพการดำเนินชีวิต การเจ็บป่วย ทุพลภาพ และการเสียชีวิต เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกและครอบครัว

  นายวิชัย เชษฐบดี
บก.อำนวยการ นสพ.เชียงรัฐ
นายบุญส่ง ศรีจุมปา
บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ฟ้าหลวงเชียงราย
นายคำ ไพศาลสิทธิการ
นักจัดรายการวิทยุ รายการใต้ฟ้าล้านนา

***จากเหตุการณ์ความสูญเสียและผลกระทบต่อชีวิตของสื่ออาวุโสที่ได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมมาโดยตลอด แต่กลับมีชีวิตด้วยความยากลำบาก ขาดคนดูแลและไม่มีสวัสดิการในยามเจ็บป่วย ทุพลภาพ และเสียชีวิต เป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ดังนั้น ชมรมสื่ออาวุโสเชียงราย จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลกันเองและสร้างสวัสดิการให้แก่สื่อมวลชนอาวุโสวิชาชีพดังกล่าว

***จึงขอเชิญชวนให้สื่ออาวุโสเชียงรายได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมฯ และเชิญชวนหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุนในการก่อตั้ง ชมรมสื่ออาวุโสเชียงรายในโอกาสนี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกประการ สวัสดีครับ”

นายหัสดินทร์ธร สองสมุทร
บรรณาธิการ ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

***นายวิชัยกล่าวเพิ่มเติมหลังประกาศแถลงการณ์ว่า ชมรมสื่ออาวุโสเชียงรายจะเปิดรับสมัครสมาชิกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้สมัครต้องเป็นสื่อมวลชนวิชาชีพที่มีสังกัดชัดเจนเป็นที่ยอมรับต่อสังคมในการทำหน้าที่สื่อมวลชนของจังหวัดเชียงราย อายุ 55 ปี ขึ้นไป ค่าสมัครแรกเข้า 100 บาท ค่าบำรุงชมรม 200 บาท/ปี นอกจากการดูแลสวัสดิการให้แก่สมาชิกแล้ว ทางชมรมฯยังมีแนวนโยบายในการดูแลและช่วยเหลือด้านสวัสดิการทางสังคมด้วย ซึ่งจะเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของชมรมฯ จึงขอเชิญชวนสื่ออาวุโสของจังหวัดเชียงรายได้สมัครเป็นสมาชิก และเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้มีจิตกุศลได้ร่วมสมทบทุนในกองทุนสวัสดิการสื่ออาวุโสจังหวัดเชียงรายได้ตามสมควร
/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 628 ครั้ง

More Stories