25 กันยายน 2023

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

สุดอลังการ “โตยฮอยพญามังราย” The Musical อบจ.เชียงรายหวังจัดเป็นอีเว้นท์ประจำปีดึงท่องเที่ยว

1 min read

***เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 22 เม.ย.2566 ที่ลานหน้าพระบรมรูปพญามังรายมหาราชพระแม่อุษาปาคโย อัครมเหสีพญามังรายมหาราช วัดมิ่งเมือง อ.เมืองเชียงราย นางภัทราวดี สุทธิธนากูล รองผวจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดงานการแสดงแสง สี เสียง “โตยฮอยพญามังรายมหาราช” ระหว่างวันที่ 21-22 เม.ย.2566 เพื่อเผยแพร่เพียรติคุณของพญามังรายมหาราช กษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงราย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ในท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายเกิดความตระหนักในการสืบสานประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนถึงการจัดเวทีแห่งการสร้างความเข้าใจในสังคมเพื่อให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสืบไป  และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย โดยเมตตาจาก พระครูโสภณศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง พระอาจารย์เส่งกิม เจ้าอาวาสวัดกิ่วกาญจน์  อ.เชียงของ มีนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกอบจ.เชียงราย กล่าวรายงาน อ.นคร พงษ์น้อย ผจก.ไร่แม่ฟ้าหลวง นายพงษ์ฤทธิ์ ศรีสมิธ คหบดีเชียงราย อ.ศุภชัย สิทธิเลิศ ผู้จัดการ พิพิธภัณฑ์โฮงแสงแก้ว วัดพระแก้วเชียงราย ร่วมงาน ด้วยการแสดงแนวใหม่ด้วยเทคนิคพิเศษ แสง สี เสียง และการนำเสนอในรูปแบบของการเล่าเรื่องและการร้องลำนำแนวทางใหม่รูปแบบ The Musical เพื่อให้สืบสานถ่ายทอดได้กับคนทุกวัย เหมาะสมแก่การร่วมสมัย ซึ่งเป็นครั้งแรกของการแสดงเชิงวัฒนธรรมของเชียงราย

***นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกอบจ.เชียงราย กล่าวว่า อบจ.เชียงราย ได้ตระหนักถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่เชื่อมโยงและหล่อหลอมให้เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น จึงมีนโยบายให้การสนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์ ผ่านกระบวนการเรียน การเปิดเวทีเผยแพร่ การจัดกิจกรรม การจัดการประวัติศาสตร์บอกเล่า ประวัติศาสตร์เอกสารและหลักฐาน ประกอบกับระบบการศึกษาในปัจจุบันสอนให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่ใกล้ตัว โดยถ่ายทอดในรูปแบบใหม่ในเชิงละครเพลงบอกเล่าเรื่องราว (The musical) ตามแบบที่นิยมแสงกันเป็นสากล ซึ่งคนทุกชนชั้นและทุกวัยสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งทางอบจ.มีแนวคิดในการจัดให้มีการแสดงเป็นประจำทุกปี

***ลำดับขั้นตอนในพิธี นายพงษ์ฤทธิ์ ศรีสมิธ คหบดีเชียงราย จุดเทียนผางประทีปบูชาพระเจ้าหมายเมืองเชียงราย ซึ่งนายพงษ์ฤทธิ์ เป็นผู้ดำริริเริ่มและร่วมหล่อก่อสร้าง นางภัทราวดี สุทธิธนากูล รองผวจ.เชียงราย  นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกอบจ.เชียงราย  อ.นคร พงษ์น้อย ผจก.ไร่แม่ฟ้าหลวง นายพงษ์ฤทธิ์ ศรีสมิธ คหบดีเชียงราย กวายประทีปแก้วโคมคำต่อหน้ารูปหล่อพญามังรายมหาราชและพระแม่อุษาปาคโย พระครูโสภณศิลปาคม รองเจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง กล่าวสัมโมทนียกถาถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน หลังจากนั้นเป็นการแสดง แสง สี เสียง “โตยฮอยพญามังรายมหาราช” อย่างยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่เข้าชมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในวันนี้จัดให้การแสดง 2 รอบคือ เวลา 19.00 น. และ 21.00 น. เนื่องจากเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2566 ที่ผ่านมามีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นจนทำให้ต้องยุติการแสดงไปห่อนจึงนำมาแสดงชดเชย ซึ่งการแสดงใช้เวลาประมาณ 30 นาที/รอบ

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์    

อ่านแล้ว 1,454 ครั้ง

More Stories