14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับวัดพระแก้วเชียงรายบรรพชาสามเณรบวชภาคฤดูร้อน

1 min read
เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับวัดพระแก้วเชียงรายบรรพชาสามเณรบวชภาคฤดูร้อน

***วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับวัดพระแก้วเชียงราย พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 โดยได้รับความเมตตาจากพระรัตนมุนี ปุณณมี รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ในการจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2566 ณ วัดพระแก้ว อำเภอเมือง จ.เชียงราย

***การบรรพชาสามเณรเป็นการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเยาวชน หลังลาสิกขาจึงเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของชาติและเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading