18 มิถุนายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายและวัดมิ่งเมืองสืบสานอนุรักษ์ประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด

***วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 00.01 น. (เที่ยงคืนเข้าสู่วันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา) เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย ประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะ ที่วัดมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายจัดตักบาตรเป็งปุ๊ด หรือ ตักบาตรเที่ยงคืน โดยมี นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย

***โดย พระครูโสภณ ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เจ้าคณะตำบลเวียงเขต 1 เป็นประธานสงฆ์ นำคณะพระภิษุสงฆ์จากวัดต่างๆในอำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 79 รูป ออกรับบิณฑบาตร ซึ่งตลอดทั้งสองข้างทางตั้งแต่หน้าวัดมิ่งเมือง ผ่าน หอนาฬิกาฯ จนถึงสี่แยกประตูสลี มีพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงราย ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศได้นำข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม มาทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด หรือเรียกกันทั่วไปว่าตักบาตรเที่ยงคืน ซึ่งในครั้งนี้ถือว่ามีผู้มาร่วมทำบุญตักบาตรจำนวนมาก รวมระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร

***ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับวัดมิ่งเมือง จัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว และเพื่อร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ที่มีการปฎิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานให้คงอยู่สืบต่อไป ซึ่งในปี 2566 จะมีวันเป็งปุ๊ด เพียง 2 ครั้งเท่านั้น คือวันที่ 4 เข้าสู่วันที่ 5 เมษายน 2566 และ วันที่ 26 เข้าสู่วันที่ 27 ธันวาคม 2566

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories