14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายจัดำิจกรรมเพื่อเยาวชน “ละอ่อนNICEในเมือง”

1 min read

***เมื่อวันพุธ 5 เมษายน 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมละอ่อน NICE (ใน) เมือง ภายใต้โครงการส่งเสริมพื้นที่เมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และโครงการพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมอาชีพของเด็กและเยาวชน เรียนรู้ในศตวรรษที่ 20 พร้อมหน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เด็ก เยาวชน รวมถึงผู้ปกครองมาร่วมมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้

***เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม ละอ่อน NICE (ใน) เมือง ภายใต้โครงการส่งเสริมพื้นที่เมืองท่องเที่ยเชิงสร้างสรรค์ และโครงการพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมอาชีพของเด็กและเยาวชน เรียนรู้ในศตวรรษที่ 20 บูธ Workshop เสริมทักษะอาชีพ 4 บูธ ประกอบด้วย ปลูกต้นแคคตัส บาริสต้าตัวน้อย ตุงแมงมุมล้านนา และเพ้นท์กระเป๋าผ้ารักษ์โลก ซึ่งเป็นเวทีพื้นที่สร้างสรรค์โชว์ศักยภาพของเด็กและเยาวชน ให้มีพื้นที่การแสดงออก เป็นเวทีพื้นที่สร้างสรรค์ โชว์ศักยภาพของเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย และทั้งจังหวัดเชียงราย ในการเปิดพื้นที่ ส่งเสริมกิจกรรมดี ๆ ให้กับเด็ก ๆระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ดาวน์ทาวน์ (สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 ) ตั้งแต่เวลา 14.00-18.00 น. ภายในงานมีกิจกรรม จำนวนมาก


///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading