14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

***เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปล่อยพันธุ์ปลาลงแม่น้ำกก และทำความสะอาดโบราณสถาน วัดฝั่งหมิ่น เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อร่วมกันแสดงออก ถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี

***สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชน ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading