20 พฤษภาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ผลเลือกตั้งส.ส.เชียงรายไม่เป็นทางการ “ก้าวไกล” พลิกคว้า  3 ที่นั่ง เพื่อไทยได้ 4  “ผู้กองต้นน้ำ” พลาด “อ้ายปั๋น” เฉือน 3,529 แต้ม ได้ส.ส. “พิธา” ฟอร์มรัฐบาล 7 พรรค ร่วม “เพื่อไทย-ไทยสร้างไทย-เสรีรวมไทย”

1 min read
นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์
พรรคก้าวไกล
นายฐากูร ยะแสง
พรรคก้าวไกล
นางจุฬาลักษณ์ ขันสูธรรม
พรรคก้าวไกล

***เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2566 วันเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งมีประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวน 52,238,594 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 39,236,206 คน คิดเป็นร้อยละ 75.11 รายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการล่าสุดเมื่อเวลา 02.35 น. นับคะแนนไปแล้ว 99 % พรรคก้าวไกล มาอันดับ 1 เพื่อไทยอันดับ 2 ในส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ   

***ข้อมูล ณ เวลา 11.00 น. ของวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 รายงานจากเว็บไซต์ www.ectreport.com ของ กกต. ได้นับคะแนนและรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการทั่วประเทศไปแล้ว 99.18% ดังนี้ จำนวน ส.ส.แบ่งเขตทั่วประเทศ อันดับ 1 พรรคก้าวไกล ได้ 112 คน อันดับ 2 พรรคเพื่อไทย ได้ 112 คน อันดับ 3 พรรคภูมิใจไทย ได้ 68 คน อันดับ 4 พรรคพลังประชารัฐ ได้ 39 ที่นั่ง อันดับ 5 พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ 23 คน อันดับ 6 พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 22 คน อันดับ 7 พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 9 คน อันดับ 8 พรรคประชาชาติ ได้ 7 คน อันดับ 9 พรรคไทยสร้างชาติ ได้ 5 คน อันดับ 10 พรรคเพื่อไทยรวมพลัง ได้ 2 คน อันดับ 11 พรรคชาติพัฒนากล้า ได้ 1 คน

***จำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ อันดับ 1 พรรคก้าวไกล 14,136,838 คะแนน ได้ 39 คน อันดับ 2 พรรคเพื่อไทย 10,795,470 คะแนน ได้ 29 คน อันดับ 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ 4,671,202 คะแนน ได้ 13 คน อันดับ 4 พรรคภูมิใจไทย 1,120,406 คะแนน ได้ 3 คน อันดับ 5 พรรคประชาธิปัตย์ 905,546 คะแนน ได้ 3 คน อันดับ 6 พรรคประชาชาติ 571,138 คะแนน ได้ 2 คน อันดับ 7 พรรคพลังประชารัฐ 528,387 คะแนน ได้ 1 คน อันดับ 8 พรรคเสรีรวมไทย 344,979 คะแนน ได้ 1 คน อันดับ 9 พรรคไทยสร้างไทย 339,960 คะแนน ได้ 1 คน อันดับ 10 พรรคประชาธิปไตยใหม่ 269,279 คะแนน ได้เก้าอี้ 1 คน อับดับ 11 พรรคใหม่ 245,161 คะแนน ได้ 1 คน อันดับ 12 พรรคชาติพัฒนากล้า 207,743 คะแนน ได้ 1 คน อันดับ 13 พรรคท้องที่ไทย 198,068 คะแนน ได้ 1 คน อันดับ 14 พรรคชาติไทยพัฒนา 184,323 คะแนน ได้ 1 คน อันดับ 15 พรรคเป็นธรรม 181,517 คะแนน ได้ 1 คน อันดับ 16 พรรคพลังสังคมใหม่ 176,256 คะแนน ได้ 1 คน อันดับ 17 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 170,101 คะแนน ได้ 1 คน

น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช
พรรคเพื่อไทย
น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์
พรรคเพื่อไทย

***สำหรับการจัดตั้งรัฐบาล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่า ได้ติดต่อเชิญพรรคที่มีอุดมการณ์เหมือนกันและมีสัญญาร่วมกันก่อนการเลือกตั้งมาร่วมจัดตั้งรัฐบาล ได้แก่ พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชาติ พรรคไทยสร้างไทย และพรรคเสรีรวมไทย รวมพรรคก้าวไกลเป็น 309 เสียง และกำลังติดต่อพรรคเป็นธรรมอีก 1 เสียง เป็น 310 เสียง เพื่อเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก

***ผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตของจังหวัดเชียงราย ซึ่งนับคะแนนเรียบร้อย 100% แล้วทั้ง 7 เขต ดังนี้ เขต 1 อันดับ 1 นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ พรรคก้าวไกล 38,395 คะแนน อันดับ 2 ร.ต.อ.ธนรัช จงสุทธนามณี พรรคเพื่อไทย 34,866 คะแนน อันดับ 3 นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ  พรรคภูมิใจไทย 15,508 คะแนน

***เขต 2 อันดับ 1 น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช พรรคเพื่อไทย 55,778 คะแนน อันดับ 2 ดร.รัตน์ธนวัตร พุทธจันทร์ พรรคก้าวไกล 33,085 คะแนน อันดับ 3 ส.ต.ต.ชมชาติ กัปปะหะ พรรครวมไทยสร้างชาติ 2,738 คะแนน

ดร.พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
พรรคเพื่อไทย
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์
พรรคเพื่อไทย

***เขต 3 นับแล้ว 100% อันดับ 1 นายฐากูร ยะแสง พรรคก้าวไกล 25,056 คะแนน อันดับ 2 นายวิกรม เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย 23,384 คะแนน อันดับ 3 พ.ต.อ.รัฐพล น้อยช่างคิด พรรคพลังประชารัฐ 15,091 คะแนน

***เขต 4 อันดับ 1 น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย 39,589 คะแนน อันดับ 2 นายเจริญ บุญเลิศ พรรคก้าวไกล 25,502 คะแนน อันดับ 3 นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ พรรคชาติไทยพัฒนา 19,199 คะแนน

***เขต 5 อันดับ 1 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ พรรคเพื่อไทย 35,162 คะแนน อันดับ 2 นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ พรรคภูมิใจไทย 27,073 คะแนน อันดับ 3 นายสิริวัฒน์ นาโพนงาม พรรคก้าวไกล 18,181 คะแนน

***เขต 6 อันดับ 1 นางจุฬาลักษณ์ ขันสูธรรม พรรคก้าวไกล 31,623 คะแนน อันดับ 2 นายอิทธิเดช แก้วหลวง พรรคเพื่อไทย 17,931 คะแนน อันดับ 3 นายพีรเดช คำสมุทร พรรคภูมิใจไทย 15,914 คะแนน

***เขต 7 อันดับ 1 ดร.พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน พรรคเพื่อไทย 31,588 คะแนน อันดับ 2 นายประหยัด เสียงดัง พรรคก้าวไกล 25,889 คะแนน อันดับ 3 น.ส.มิรันตี บุญแก้ว พรรคภูมิใจไทย 18,153 คะแนน

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories