15 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เกษตรภาคใต้ยกทัพผลไม้อัตตลักษณ์เมืองใต้สู่มือผู้บริโภคที่เชียงราย 7-9 ก.ค.นี้ที่เซ็นทรัลเชียงราย ผลไม้คุณภาพดีส่งตรงจากสวนราคาถูก

1 min read

***เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2566 ที่ลานกาสะลองคำ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย นายอนุชา ยาอีด ผอ.สนง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการบริโภคสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีข้ามถิ่นนอกแหล่งผลิต “มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ’66” มี ว่าที่ร.ต.ดุจเดี่ยว วงศ์ภักดิ์  เกษตรจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ นางสุนิภา คีรีนารถ  ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสนง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน

***นางสุนิภา คีรีนารถ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สนง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า  สนง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะไม้ผลให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ได้จัดงานส่งเสริมการบริโภคสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีข้ามถิ่นนอกแหล่งผลิต “มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ’66” ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย เพื่อให้เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำผลไม้คุณภาพดี รสชาติอร่อย มาร่วมประชาสัมพันธ์และจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจำหน่ายผลผลิตผลไม้สดและผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจากเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ รวม 20 บูธ กิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ การแข่งขันกินผลไม้ การจำหน่ายสินค้านาทีทองในราคาพิเศษ

***ซึ่งในปี 2566 ภาคใต้มีพื้นที่ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง รวม 1,139,056 ไร่ ผลผลิตรวม 895,118 ตัน ซึ่งขณะนี้มีผลผลิตตามฤดูกาลออกสู่ตลาดแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ในปีนี้สภาพอากาศจะมีผลกระทบน้อยกว่าในปีที่ผ่านมา ทำให้มีปริมาณผลผลิตสูงกว่าเดิมมาก และสามารถจัดการส่งไม้ผลเศรษฐกิจของภาคใต้ กระจายไปยังผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้มาก โดยผ่านผู้ประกอบการเอกชน (ล้ง) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลาดออนไลน์ และตลาดค้าผลไม้ภายในจังหวัด รวมถึงการจัดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ของแต่ละจังหวัด  สำหรับผลผลิตบางส่วนได้มีการพัฒนาและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยวิธีแช่แข็ง อบแห้ง กวน และทอด

***ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลท้องถิ่นสู่มาตรฐานการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจหรือโครงการไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยนำไม้ผลอัตลักษณ์ที่สำคัญในท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดในภาคใต้ มาส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจทั้งส่งเสริมการปลูก ดูแลรักษา และเพิ่มมูลค่าด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการนำเข้าสู่กระบวนการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อีกด้วย นางสุนิภากล่าว

***นายอนุชา ยาอีด ผอ.สนง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญของโลก โดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทย ที่สามารถผลิตผลไม้คุณภาพดี ทั้งทุเรียนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้เขตร้อน และมังคุด ราชินีแห่งผลไม้เขตร้อน รวมถึงผลไม้อัตลักษณ์ท้องถิ่นของภาคใต้ เช่น จำปาดะ สละ ส้มโอ เป็นต้น

***โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาระบบการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้และพัฒนาเกษตรกรให้มีความมั่นคง ในรูปแบบของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ได้แก่ การขับเคลื่อนตามนโยบายส่งเสริมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ การผลักดันเกษตรกรให้สามารถดำเนินงานการผลิตจากต้นน้ำถึงปลายน้ำตามนโยบายตลาดนำการผลิต เพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์โดยร่วมมือกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงการจัดงานส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

***นายอนุชา ยังกล่าวอีกว่า ผลไม้อัตตลักษณ์ของจังหวัดภาคใต้ที่เป็นไม้ผลเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ทุเรียนมีการส่งออกถึง 663,000 ตัน/ปี ราคาขายจำสวนประมาณ 100-130 บาท/กิโลกรัม ภาพรวมของผลไม้จากภาคใต้ ทั้งทุเรียน รวมไปถึงมังคุด เงาะ ลองกอง สละ มีมูลการส่งออกและในประเทศรวมกว่า 1 แสนล้านบาท จึงอยากเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงรายได้มาซื้อหาผลไม้คุณภาพดีที่ส่งมาจากภาคใต้โดยตรงได้ภายในงานนี้

นายอนุชา ยาอีด (ขวา)
ผอ.สนง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
ว่าที่ร.ต.ดุจเดี่ยว วงศ์ภักดิ์ (ซ้าย) 
เกษตรจังหวัดเชียงราย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories