15 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เปิดร้าน Welcom to Chiangrai Shop ดัน Soft Power พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้แก่สตรีและผู้ต้องขังหญิง

1 min read

***เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 ก.ค.2566 ที่บริเวณชั้น ฌ G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย อ.เมืองเชียงราย นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดร้าน Welcom to Chiangrai Shop เพื่อจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้าชาติพันธุ์ของจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะผ้าปักลายพื้นถิ่นและลายชาติพันธุ์ต่างๆ ของใช้ เครื่องประดับ โดยความร่วมมือของแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลแม่สาย สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดเชียงราย สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย บริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าเชียงราย โดยมี นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย กล่าวรายงาน นางทิพวรรณ เชื้อเจ็ดตน นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

***นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ร้าน Welcom to Chiangrai Shop เป็นความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาส่งเสริมสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายให้มีจุดจำหน่ายที่ชัดเจนเป็นที่รู้จัก นับเป็นความร่วมมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่จังหวัดเชียงราย สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด และสร้างรายได้กลับไปสู่ชุมชน เป็นผลิตภัณฑ์ Soft Power ที่สามารถขยายออกไปสู่ตลาดต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะมีการเปิดสาขาต่างๆของร้านออกไปทั่วประเทศ และในประเทศต่างๆทั่วโลกในอนาคตต่อไป

***นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ และผู้บริหารห้องเสื้อ YOURS Thailand กล่าวว่า แบบเสื้อผ้าลายปักและของใช้ต่างๆที่นำมาแสดงและจำหน่าย เป็นสินค้าที่ผลิตจากชุมชนต่างๆในพื้นที่ต่างๆจังหวัดเชียงราย ที่เป็นลายดั้งเดิม ที่ชาวบ้านได้รับการถ่ายทอดความรู้ให้นำมาประยุกต์เป็นลายผ้าแบบโมเดิร์นที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เป็นการฝึกอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน นอกจากยังได้นำองค์ความรู้นี้นำไปฝึกสอนให้แก่ผ็ต้องขังในทัณฑสถานหญิงเชียงรายได้ทำขึ้นมาในชื่อแบรนด์ “ปักใจ-Pak Jai” เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้และอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงได้มีอาชีพติดตัว สามารถนำความรู้ที่ได้มาสร้างอาชีพและรายได้แก่ตนเองเมือพ้นโทษมาแล้วอีกด้วย

***ร้าน Welcom to Chiangrai Shop เปิดขึ้นที่ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย เป็นสาขาแรก และมีการกำหนดเปิดสาขาที่ 2 ที่วัฒนกูล รีสอร์ท อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในวันที่ 30 ก.ค.2566 และเปิดสาขาที่ 3 ที่ชุมชนบ้านปางห้า อ.แม่สาย วันที่ 30 ต.ค.2566 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 096-190-6493 หรือที่แฟนเพจ เฟสบุ๊ค Welcom to Chiangrai Shop , Line Official : @wlcm2chiangraishop , www.welcomtochiangraishop.com , Tiktok : welcomtochiangraishop , Instagram : welcomtochiangraishop Shopee : welcomtochiangraishop , Lazada : Welcom to Chiangrai Shop

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories