15 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ทีเส็บ ดันผลิตภัณฑ์ชุมชนเชียงรายพัฒนาสู่ตลาดไมซ์

1 min read

***ทีเส็บคัดเลือกสินค้าจาก 5 ชุมชนจังหวัดเชียงรายใน 3 หมวดเด่น Craft & Cultureม Lifestyle & Wellness และ Local Foods นำร่องทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อส่งเข้าสู่ตลาดไมซ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม เติมจุดขายให้ไมซ์เชียงราย

***สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมระหว่างชุมชนและกลุ่มตลาดเป้าหมาย ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ Product MICE Premium รอบสุดท้าย ณ ห้องไลบรารี่ เลานจ์ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์         คอนเวนชั่น เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (mock up) ของชุมชน 5 แห่งที่ผ่านการคัดเลือกสำหรับผลิตจริง พร้อมทั้งจัดทำแผนการผลิตและกำหนดราคาจำหน่ายที่เหมาะสมเป็นแนวทางแก่ชุมชนในการทำตลาดสำหรับกลุ่มไมซ์ต่อไป

***นายสุวัชชัย นิมมานเทวินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ เปิดเผยว่า โครงการยกระดับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ Product MICE Premium ได้ดำเนินงานมาจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการต้นแบบสำหรับกิจกรรมไมซ์ของจังหวัดเชียงรายทั้งรูปแบบและราคา โดยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป็นผู้ร่วมให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่าง ๆ ถือเป็นการทดสอบตลาดเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงในขั้นตอนสุดท้ายก่อนทำการผลิตจริงและนำออกสู่ตลาดไมซ์ต่อไป โดยทีเส็บและหน่วยงานภาคีได้ร่วมกันคัดเลือกสินค้าและบริการจาก 5 ชุมชนของเชียงราย ได้แก่ ชุมชนหาดบ้าย ชุมชนแสนสุข ชุมชนบ้านม่วงคำ ชุมชนผาหมี และสหกรณ์ชาดอยตุง เข้าไปสู่ตลาดมูลค่าสูงอีกตลาดหนึ่ง ซึ่งสินค้าและบริการเหล่านี้จะทำหน้าที่ในการบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนและเสน่ห์ของเมืองเชียงรายแก่นักเดินทางไมซ์ และสร้างแรงจูงใจให้นักเดินทางไมซ์กลับมาเยือนต้นกำเนิดของสินค้าและบริการเหล่านี้อีกครั้ง

***ทั้งนี้ การพัฒนาสินค้าและบริการของจังหวัดเชียงรายเข้าสู่ตลาดไมซ์ในครั้งนี้ เน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ในหมวดศิลปหัตถกรรม, อาหารท้องถิ่น และสินค้าเพื่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเมือง เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่ความโดดเด่นและเอกลักษณ์อยู่ที่การแต่งกาย อาทิ ผ้าปักอาข่า ผ้าทอไทลื้อ โดยในส่วนของสินค้าประเภทอาหารนั้น จังหวัดเชียงรายมีพืชเศรษฐกิจอย่างชาและกาแฟที่ถูกกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมือง รวมถึงสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ที่เด่นชัด เช่น สับปะรดภูแล นางแล ที่สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบและส่วนประกอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ ยังมีภูมิปัญญาด้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการนวดบำบัดแบบโบราณ ที่สามารถบ่งบอกตัวตนและนำมาร้อยเรียงเรื่องราวผ่านตัวผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจและเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ยิ่งขึ้น

***โดยการจัดทำ Product MICE Premium จังหวัดเชียงราย แบ่งประเภทสินค้าออกเป็น 3 ประเภทจาก 5 ชุมชนดังนี้

  1. Craft & Culture: ได้แก่ ชุมชนหาดบ้ายและ ชุมชนแสนสุข
  2. Lifestyle & Wellness: ได้แก่ ชุมชนบ้านม่วงคำ
  3. Local Food:  ได้แก่ ชุมชนผาหมี และสหกรณ์ชาดอยตุง

ซึ่งสินค้าที่พัฒนาจากทั้ง 5 ชุมชนมีความหลากหลายเหมาะสำหรับการเป็นสินค้าที่ระลึกสำหรับกิจกรรมไมซ์ อาทิ กระเป๋าใส่ไอแพด, กระเป๋ามือถือ, กระเป๋าใส่สายชาร์จ, กาแฟดริปผลไม้, คุ้กกี้แมคคาดาเมีย, ชา, เซ็ตดินพอกน้ำมันนวด, สมุนไพรแช่เท้า ฯลฯ ชุมชน โดยจัดทำระดับราคาออกเป็น 3 ระดับ เริ่มต้นตั้งแต่ 50 บาท 150 ไปจนถึง 300 บาท เพื่อเพิ่มทางเลือกให้เหมาะสมกับงบประมาณตามกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย

***“การพัฒนาสินค้าและบริการภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ Product MICE Premium เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่เป้าหมายผ่านกลไกไมซ์ และยังเป็นส่วนหนึ่งของการทำการตลาดเมือง (Destination Marketing) ผ่านเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและมีอัตลักษณ์ ซึ่งการสื่อสารการตลาดด้วยสินค้าและบริการที่ชัดเจนจะช่วยเสริมศักยภาพของเชียงรายให้สามารถแข่งขันในตลาดไมซ์ได้ โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ในอนาคต” นายสุวัชชัย กล่าวปิดท้าย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories