14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ชาวเชียงรายรวมใจถวายพระพรสมเด็จพระพันปีหลวง “วันแม่” ราชการ-ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

1 min read

***เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 12 ส.ค.2566) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาขาติ GMS จังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผวจ.เชียงราย นำหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ พร้อมประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีฯ โดยพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์จำนวนรวม 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ และพระภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวน 92 รูป ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง  

***หลังจากนั้น นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผวจ.เชียงราย ได้มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่น และแม่ดีเด่น จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 จำนวน 12 ราย ได้แก่ สตรีไทยดีเด่นจังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ราย แม่ดีเด่นประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 9 ราย และแม่ดีเด่นประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร จำนวน 1 ราย ตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดทูลและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม ประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading