15 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ส.ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยนานาชาติ ร่วม BGDT จัด Road show แนะแนวอาชีพอุตสาหกรรมเกมส์และศิลปะ     

1 min read

***เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการแนะแนวการศึกษาอาชีพอุตสาหกรรมเกมส์และศิลปะ  โดยความร่วมมือของสมาคมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย กับ BGDT -board game designer Thailand กิจกรรมภายในงานประกบด้วย งานนิทรรศการการแนะแนวศึกษาอาชีพ โรงเรียนสารวิทยา ภายใต้ชื่องาน “invocation game and art’s day เปิดโลกนวัตกรรมเกมและศิลปะสำหรับอนาคต” เพื่อจัด Road show นิทรรศการแนะแนวการศึกษาอาชีพอุตสาหกรรมเกมส์และศิลปะขึ้นใน 20โรงเรียนแรกในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ให้เป็นจุดเริ่มต้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆสู่สังคม เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ซึ่งภายในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 โซนบอร์ดนิทรรศการ น้องๆได้ค้นคว้าหาข้อมูลไปกับกิจกรรม walk rally ส่วนที่ 2 สัมมนาวิชาการ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่น้อง พร้อมทั้งบันทึกคลิปวิดิโอเพื่อใช้ในการเผยแพร่ทางออนไลน์ ส่วนที่ 3 กิจกรรม workshop เพื่อให้น้องได้ลงมือทดลองกับของจริง ซึ่งในงานก็จะมีกิจกรรมที่หลายหลาย อาทิเช่น การทดลองออกแบบบอร์ดเกมส์ การทดลองเพ้นท์สีกับโมเดลของจริง เป็นต้น และส่วนสุดท้าย บูธจำหน่ายและแสดงผลงาน จะมีบูธจำหน่ายสินค้าของเล่นต่างๆ และเกมต่างๆจากบริษัท หน่วยงานต่างๆ ในการจัดเปิดงานครั้งนี้ ได้เลือกโรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนที่มีความพร้อมด้านศักยภาพทางการศึกษาเป็นที่แรก ซึ่งนายนโรดม นริทร์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มีนโยบายในการพัฒนาโรงเรียน ไปสู่ความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาอาชีพ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต

***สำหรับการจัดงานครั้งนี้ คุณอาภากร วิภารุ่งโรจน์ และ ดร.เหมโชค สิงห์สมบุญ จากสมาคมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย นานาชาติ เจ้าภาพการจัดกิจกรรมขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านไม่ว่าจะเป็น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.),สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.), บริษัท เกม IndyVerse, บริษัท วรีซอฟ, บริษัท ทวินแพลนเน็ต จำกัด, ร้านไอรอนฟอต, Board Game Designer Thailand (BGDT),มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญทิต และขอขอบคุณไปยังนายกสมาคมพิทักษ์ศิษย์ครูและบุคลากรด้านการศึกษา ท่าน ดร.รัชชัย ศรสุวรรณ ที่ท่านได้ช่วยแนะนำและรวมสถาบันการศึกษาให้สมาคมได้มีโอกาสในการเข้าไปจัดกิจกรรมดีๆแก่น้องๆนักเรียนแต่ละโรงเรียน และรวมไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละท่านที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้  สมาคมฯ ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ว่าโครงการนี้จะช่วยให้น้องได้ออกไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการเรียนรู้  และจัดกิจกรรมดีๆเหล่านี้ต่อไปเรื่อยๆ

#สมาคมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม #NIA #การศึกษา #ฺBGDT #เกมส์ #โรงเรียน #อาภากร #อาภากรวิภารุ่งโรจน์ #ลิ้นจี่

/// ซูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories