15 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ภาคการท่องเที่ยวประชุมเตรียมรับนักท่องเที่ยว Thailand Bienale Chiangrai 2023 ดูข้อมูลงาน จองโรงแรมที่พัก ข้อมูลร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ผ่าน trip.com

1 min read

***เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 ก.ย.2566 ที่ห้องประชุมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ถ.สิงหดคล ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย นายวิสูตร บัวชุม ผอ.ททท.สนง.เชียงราย จัดประชุมเตรียมความพร้อมภาคการท่องเที่ยวในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวงาน Thailand Bienale Chiangrai 2023 ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค.2566 – 30 เม.ย.2567 เป็นระยะเวลากว่า 5 เดือน ซึ่งงานจะแบ่งการจัดงานในอำเภอสำคัญของจังหวัดเชียงรายในทุกมุมมองมิติของงานศิลปะ เป็นงานใหญ่ระดับนานาชาติที่จะมีศิลปินจากประเทศต่างๆทั่วโลกมาร่วมแสดงผลงาน โดยมีนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย น.ส.นันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย อ.สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย (สสทน.เชียงราย) นายวิโรจน์ ชายา นายกสมาคมโรงแรมเชียงราย น.ส.โชติรส ทัดไทสง ผู้บริหารโรงแรมวัฒนกูลรีสอร์ท อ.แม่สาย พร้อมผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในทุกสาขาของจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุม

นายวิสูตร บัวชุม
ผอ.ททท.สนง.เชียงราย
นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์
นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย (สสทน.เชียงราย)

***ข้อสรุปจากที่ประชุมระบุว่า จะทำการประชาสัมพันธ์งานพร้อมเสนอบริการที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร รถโดยสาร ร้านขายของที่ระลึก และบริการอื่นๆ ผ่านทางแพลตฟอร์ม trip.com แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ศึ่งโรงแรมที่พักในจังหวัดเชียงรายกว่าร้อยละ 80 ใช้บริการจองห้องพักกับ trip.com ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์และจัดโปรโมชั่นของแพลตฟอร์มเองโดยสมาชิกไม่เสียประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีแผนบริการท้องถิ่นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในทุกระดับ และยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยเฉพาะรถตู้ รถสองแถว รถยนต์แกรป จะได้มีการประสานให้ข้อมูลคนขับผ่านทางขนส่งจังหวัดเชียงราย และให้มีราคาที่เป็นธรรมเป็นมาตรฐานเดียวกัน

อ.สุวิทย์ ใจป้อม
นายกสมาคมขัวศิลปะ
น.ส.นันทวรรณ กันคำ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

***ซึ่งทางททท.สนง.เชียงราย จะร่วมกับสนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย และสมาคมขัวศิลปะเชียงราย จะได้ผลิตสื่อเพื่อให้ขอมูลแก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะสื่อโชเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นัหท่องเที่ยวได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย ซึ่งสนง.วัฒนธรรมจะรวบรวมข้อมูลจุดแสดงงาน ศาลาแสดงงาน (Pavilion) ต่างๆ สมาคมขัวศิลปะเชียงราย เตรียมข้อมูลสถานที่บ้านศิลปินเชียงรายทั้ง 60 แห่ง และประสานตัวศิลปินให้เข้าใจถึงการเข้าเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยว ต้องให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างไร ส่วนศิลปินต่างประเทศที่จะแสดงงานภายในศาลาแสดงงาน (Pavilion) จะมีผู้สนับสนุนของแต่ละประเทศมาร่วมให้การดูแลศิลปิน

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories