25 กุมภาพันธ์ 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ชุมชนวัดใหม่หน้าค่าย จัดขบวนแห่อัญเชิญเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

***เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดตั้ง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 8,000 บาท นอกจากนี้ เพื่อสร้างความศรัทธา ยังได้ร่วมกันแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน เพื่อสร้างศรัทธาและเพื่อความเป็นสิริมงคล

***ในปีนี้ ชุมชนวัดใหม่หน้าค่ายได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ประธานชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรี พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธี

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 504 ครั้ง

More Stories